Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?

Olivier Neese

Prostitutie bevindt zich nog steeds in een schemerzone: an sich is het niet verboden, maar het is ook geen erkend beroep. We trokken langs alle politieke partijen met dezelfde vraag: moet prostitutie erkend worden als beroep, met aangepast sociaal statuut voor de sekswerkers?

Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
© Benny Proot

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier Prostitutie in West-Vlaanderen.

N-VA

1
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“De N-VA is van oordeel dat de criminalisering van prostitutie, ongeacht of het via de klant of de prostituee gebeurt, het fenomeen niet zal doen verdwijnen uit de maatschappij. Die visie getuigt van een verregaande naïviteit. Het zal wel tot gevolg hebben dat ‘de sector’ ondergronds diensten zal aanbieden. Waar een markt is, is een weg. Alleen zal die markt minder zichtbaar worden voor de overheid. Een evolutie die in de eerste plaats nefast zal zijn voor de prostituee zelf.”

“De N-VA is voorstander van duidelijk afgebakende gedoogzones voor prostitutie. Het Schipperskwartier in Antwerpen is niet alleen een plaats waar klant en prostituee elkaar vinden. Het is ook een aandachtspunt voor verschillende hulpverleningsdiensten. Er is controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden. De politie heeft er een vaste stek en waakt over de veiligheid. Een prostituee die uit het beroep wil stappen of misbruiken wil melden, vindt makkelijk gehoor bij gespecialiseerde diensten. Omgekeerd is de stap van hulpverleners en politie richting prostituees, snel gezet. Dat zijn overduidelijke troeven voor de prostituee en de strijd tegen gedwongen prostitutie en andere aanverwante misdrijven zoals mensenhandel.”

CD&V

2
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“Als partij zijn we geen voorstander van een sociaal statuut voor de prostituee/sekswerker. Aangezien het aanwerven van een prostituee en het houden van een huis van prostitutie strafrechtelijk gesanctioneerd worden, kan er in principe geen arbeidsovereenkomst bestaan tussen de prostituee en de ‘souteneur’. De prostituee zal al snel als zelfstandige gekwalificeerd worden, ze is immers geen werknemer en geen ambtenaar. In de praktijk zien we wel dat prostituees niet in hun hoedanigheid van prostituee aangegeven worden bij de RSZ, maar vaak als dienster, animeermeisje of masseuse. Hun werkgevers zijn dan vaak uitbaters van onder andere schouwburgen, dansgelegenheden, kapsalons en sauna’s. Als die valse kwalificatie niet doorprikt wordt, zijn die prostituees gewoon onderworpen aan het werknemersstelsel en genieten zij van de voordelen die eruit voortvloeien.”

Open VLD

3
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“Zoals in de meeste Europese landen is prostitutie zelf niet strafbaar in België, de exploitatie ervan is dat wel. Er wordt geschipperd tussen strafrechtelijke verbodsbepalingen, het gedoogbeleid en de verschillende gemeentelijke reglementeringen. Een dergelijk gebrek aan een duidelijk kader biedt ruimte voor misbruik, uitbuiting – denk maar aan de ‘loverboys’ – en mensenhandel, terwijl we die zaken net systematisch moeten aanpakken. Aan de andere kant zijn ook niet alle sekswerkers het slachtoffer van mensenhandel: zo kiezen sommigen er vrijwillig voor als beroep. Open VLD is daarom voorstander van een duidelijker kader, en wil daarrond het debat voeren.”

SP.A

4
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“SP.A pleit al lang voor een sociaal statuut voor dames of heren in de prostitutie. Het eerste voorstel dateert van 2003 en werd ingediend door toenmalig sp.a-volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. Het wetsvoorstel uit 2003 is intussen hernieuwd en in 2014 opnieuw ingediend door onze mandatarissen in de Kamer Karin Temmerman en Peter Vanvelthoven.”

Groen

5
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“Groen pleit dat de federale regering een voorstel uitwerkt om een bijzonder sociaal statuut voor sekswerker te introduceren. Dat kan naar Nederlands voorbeeld, maar ook in het Belgisch recht bestaan al bijzondere statuten, zoals voor onthaalouders of kunstenaars. Het bestaande werknemer- of zelfstandigenstatuut waarborgt immers onvoldoende waarborgen voor personen die werken in de prostitutiesector.”

“De verplichtingen op het vlak van de sociale bescherming moet worden gecombineerd met voldoende waarborgen voor prostituees, hun vrijwilligheid en vrijheid. Gedwongen prostitutie en mensenhandel moeten harder worden aangepakt om het illegale circuit droog te leggen. Als we het menen dat mensenhandel en gedwongen prostitutie niet kunnen, moeten we er ook durven tegen op te treden. Dat gebeurt nu veel te weinig. Mensenhandelaars en pooiers actief opsporen en hard aanpakken. Prostitueebezoekers die zich buiten het officiële circuit bewegen, moeten ook hard aangepakt worden. Zowel aanbieder als aanvrager aanpakken, zo niet zal de ene groep die andere steeds weer doen opleven.”

Vlaams Belang

6
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?
“Het Vlaams Belang wil seks niet beschouwen als koopwaar. We zijn ervan overtuigd dat met het creëren van een statuut de kwalijke fenomenen die rond prostitutie hangen (bv. pooierschap, uitbuiting, tippelarij, reclame voor seksuele diensten, het openhouden van een ‘ontuchthuis’, drughandel en uiteraard mensenhandel) niet worden gebannen. In Nederland draaiden de nadelen van legalisering groter uit dan de voordelen. Zo bleek prostitutie niet los te koppelen van bijvoorbeeld vrouwenhandel. Criminelen werden plots zakenmensen en er volgde een grote witwasoperatie. Ook werd de situatie van prostitué(e)s er veelal niet door verbeterd. Het Vlaams Belang hecht veel belang aan de strijd tegen mensenhandel en ziet veel meer in het voorkomen dat mensen in de prostitutie belanden, het aanpakken van de uitbuiting van prostitutie en in het ondersteunen van mensen die uit de prostitutie willen geraken. Een stempel van legale handelswaar helpt daar niet bij. Criminaliseren van al wie seksuele diensten aanbiedt, ook niet. Een strikte toepassing van de huidige wetgeving wel.”

PVDA

7
Wat denkt uw politieke partij over prostitutie?

“Als maatschappelijk fenomeen is de prostitutie een illustratie van de ongelijkheid tussen man en vrouw. Prostitutie is voor ons dan ook geen beroep als een ander. Wij menen dat de grote meerderheid van de prostituees hier niet vrijwillig voor kiest, maar onder één of andere vorm van dwang. Denken we maar aan de schrijnende situatie waarin vrouwen uit bvb. Oost-Europa en Afrika terecht komen. De pooiers en criminele bendes die verantwoordelijk zijn voor die mensenhandel en uitbuiting moeten effectiever bestreden worden.”

“Er is niettemin ook een minderheid van volwassenen die er vrijwillig voor kiest om een activiteit van prostitutie uit te oefenen. Er is nood aan een debat over een aangepast statuut voor deze mensen. Zij betalen immers belastingen zoals iedereen, maar hebben de grootste moeilijkheden om hun rechten te doen gelden en toegang te krijgen tot de sociale zekerheid. In dat kader moet de ervaring van Nederland bestudeerd worden.”

“Er moeten hiernaast ook meer middelen komen voor preventie en begeleiding van de prostituees, in het bijzonder voor diegenen die deze activiteit willen stopzetten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.