Vzw Dito wil versterken, veranderen en verbinden

VFG heet voortaan Dito: "De vroegere naam was echt niet van deze tijd", zegt voorzitster Jeannine Puype. (foto WK) © WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Afgelopen zaterdag vond in De Bollaard de eerste bijeenkomst plaats van Dito vzw. Dito is de nieuwe naam van de VFG, de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten.

“In 2021 bestond de VFG 45 jaar, en in die periode is de federatie sterk geëvolueerd. Waar we er vroeger vooral voor mensen met een handicap wilden zijn, werken we nu mee aan een inclusievere samenleving waarin iedereen kan deelnemen”, zegt lokaal voorzitster Jeannine Puype.

Positiever beeld

De nieuwe naam staat voor ‘idem dito’: iedereen gelijk en evenwaardig. “Het is een krachtige naam die voor een nieuwe dynamiek en motivatie zorgt in onze vereniging. Dito vzw zal steunen op drie pijlers, die je voortaan ook terugvindt in onze baseline: ‘Dito versterkt, verandert en verbindt’. We verbinden mensen met en zonder beperking, versterken hun netwerk door te informeren en willen mee voor verandering zorgen, opdat mensen met een beperking meer kansen zouden krijgen en er een positiever beeld ontstaat rond deze doelgroep. In de vroegere benaming zat immers nog het woord ‘gehandicapt’ dat niet meer van deze tijd is”, klinkt het.

Dito vzw Blankenberge-Uitkerke is de enige afdeling aan de Oostkust. Ze telt zo’n honderdvijftig leden.

“Na vele jaren onze activiteiten te hebben georganiseerd in basisschool De Zilvermeeuw, zullen we voortaan elke derde zaterdag van de maand bijeenkomen in De Bollaard. Vandaag hebben we onze eerste ledenbijeenkomst sinds november, en eigenlijk hebben we onze leden twee jaar lang niet kunnen geven waar ze recht op hebben. Corona heeft ons regelmatig onze maandelijkse activiteiten ontnomen”, zegt voorzitster Jeannine Puype. 2022 werd daarom extra feestelijk ingezet met een optreden van Paul Bruna. “We hopen vandaag ook nieuwe leden aan te trekken, want deze zijn belangrijk voor ons. Ze brengen nieuwe ideeën mee en versterken onze vereniging”, aldus nog Jeannine Puype.

Mooie subsidie

Dito vzw kreeg ook een duwtje in de rug van het lokaal bestuur. “We konden intekenen op het corona-noodfonds voor verenigingen en ontvingen zo een mooie subsidie. Daardoor konden we deze leuke ontspanningsnamiddag gratis aanbieden aan onze leden”, klinkt het.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.