Voorontwerp speelbos langs Kerkweg klaar, maandag participatiemoment

Redactie KW

De stad Ieper plant nog dit jaar een nieuw speelbos aan langs de Kerkweg in Brielen. Het wordt een avontuurlijk en gevarieerd bosje naast het jeugdlokaal waar kinderen en jeugdverenigingen naar hartenlust zullen kunnen ravotten. De dienst landschap en de jeugddienst werkten in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek een eerste voorstel van ontwerp uit. Geïnteresseerden kunnen op maandag 28 juni dit voorontwerp inkijken en hun mening geven tijdens een participatiemoment.

In Ieper zijn al enkele speelzones afgebakend in het Tortelbos, de Galgebossen en de Palingbeek. Met het nieuwe speelbos in Brielen krijgt de stad er binnenkort een nieuwe speelzone bij.

Recent keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een perceel akkerland van bijna een halve hectare langs de Kerkweg in Brielen, naast het jeugdlokaal om in te richten als speelbos.

Eerste ontwerp

De Vlaamse regering zet sterk in op de aanleg van nieuwe (speel)bossen en in dit kader bekwam de stad dan ook een subsidie van 15.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos voor de aankoop van deze grond.

In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek werd een eerste voorstel van ontwerp uitgewerkt. Het bos zal worden aangelegd met een variatie van streekeigen bomen en struiken. Bij de startaanplant worden al een aantal klim- en fruitbomen aangeplant die het speelbos snel wat gelaagdheid zullen geven.

Padenstructuur

Doorheen het speelbos komt een kronkelende as in gras die het geheel een groter gevoel geeft, de rest van de padenstructuur zal eerder organisch groeien door kinderen die gangen maken in het bos.

“Langs de oostelijke grens van het perceel loopt de Kervelbeek die we nu ook door het bos willen laten lopen waardoor we een extra waterelement creëren. Doorheen het speelbos worden een aantal speelheuvels en – putten aangelegd als bijkomend spelelement.”

Inspraak

Aan dit voorontwerp kan nog worden gesleuteld met de inzichten van de Brielenaars. Omwonenden, de basisschool en de plaatselijke Chiro kunnen de plannen inkijken op een participatiemoment op maandag 28 juni om 18 uur aan het jeugdlokaal, Kerkweg.

Geïnteresseerden zullen een toelichting krijgen van de ontwerpers en krijgen de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen. Om het geheel op een veilige manier te organiseren worden in de buurt van het toekomstig speelbos drie infostandjes opgezet.

Opmerkingen en voorstellen zullen ter plekke kunnen worden gegeven bij een van de standjes of nadien via het webformulier te vinden op www.jonginieper.be/speelbos-brielen . Ideeën en voorstellen kunnen online ingediend worden tot en met 11 juli.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.