Vertrouwensbreuk tussen vakbonden en minister Somers over privatisering thuiszorg Oostende

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. © Belga

De lokale en regionale besturen van ACOD, VSOA en ACV en de diensten voor de Vlaamse overheid zeggen het vertrouwen op in Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in het dossier over de privatisering van de thuiszorgdienst in Oostende. Dat laten ze dinsdag weten in een gemeenschappelijke mededeling. Ze hebben het over een “moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk”.

Eind augustus vorig jaar besliste de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Oostende om de thuiszorgdienst over te dragen naar een privéspeler, de vzw i-Mens. De Oostendse oppositiepartij Vooruit en de sociale partners dienden een klacht in tegen die privatisering bij de gouverneur van West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zag geen reden om de beslissing over de privatisering te vernietigen. De Open VLD-minister ging daarmee in tegen een advies van zijn eigen administratie. In dat advies stond dat er geen decretale grondslag is voor de operatie. De administratie adviseerde daarom om het betrokken besluit te vernietigen.

Vriendjespolitiek

De vakbonden ACV en ACOD lieten eerder deze maand al weten dat ze naar de Raad van State stapten tegen de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Oostende om de thuiszorgdienst te privatiseren. Ze haalden daarbij zwaar uit naar minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, die ze ‘vriendjespolitiek’ verweten.

Dinsdag gaan ze nog verder en spreken ze over een “moeilijk te herstellen vertrouwensbreuk”. “De Open VLD-minister werd al langer door de vakorganisaties gewantrouwd voor zijn dubieuze houding bij onder andere de poging tot privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen”, zeggen de bonden in een gemeenschappelijke mededeling. “Zowel in de diensten voor de lokale overheid als bij de lokale en regionale besturen liggen momenteel belangrijke dossiers voor. De vakorganisaties zijn op uitdrukkelijk verzoek van minister Somers ingestapt in een formeel traject om de respectievelijke rechtspositieregelingen te moderniseren. Dit kan enkel op basis van wederzijds respect en vertrouwen.”

Nu zwart op wit is aangetoond dat de minister de eigen wetten, decreten en regels met de voeten treedt, is hij voor de vakorganisaties geen betrouwbare onderhandelingspartner meer, luidt het voorts. “We verzoeken de Vlaamse regering met aandrang om een oplossing te zoeken zodat deze vertrouwensbreuk het sociaal overleg en onderhandelingsproces niet verlamt”, aldus nog ACOD, ACV en VSOA.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.