Vermoeden van valse contracten: KSV Roeselare stelt ceo en sportief directeur in gebreke

© foto Bart
Wouter Vander Stricht

Diederiek Degryse, ceo van KSV Roeselare is samen met Jolan F., in gebreke gesteld. Degryse valt daarbij uit de lucht en zegt zijn vertrouwen gesteld te hebben in sportief directeur Jolan F. De investeerders die later deze maand zouden worden voorgesteld, zijn er wellicht niet. Voorzitter Yves Olivier probeert te redden wat er te redden valt. “We krijgen van overal telefoons. Blijkbaar werden er kwistig contracten met valse handtekeningen opgesteld. We willen tegen morgen duidelijkheid van Jolan F. en Diederiek Degryse. Maar ik hou mijn hart vast.”

Voorzitter Yves Olivier zegt al 14 dagen op bepaalde signalen te wachten van sportief directeur Jolan F. en ceo Diederiek Degryse. “We werden vaak papieren voorgeschoteld waar beiden hun handtekening onder stond. Maar op de concrete naleving van die contracten bleef het dus wachten. Wij geven hen nog tot morgenavond 18 uur de tijd om duidelijkheid te verschaffen, anders moeten wij de nodige verdere stappen zetten.”

“Wij kenden Jolan F. ook niet; Diederiek Degryse is met hem komen aandraven” – Yves Olivier, voorzitter KSV Roeselare

Het ziet er dus naar uit dat de investeerders – waarover al geheimzinnig werd gedaan en die eind deze maand in Roeselare met groots vertoon zouden worden voorgesteld – er niet zijn. Diederiek Degryse benadrukte destijds dat het ging om buitenlanders en niet om de lokale investeerders die op de sociale media vaak werden gesuggereerd. Meer nog, in naam van KSV Roeselare werden contracten ondertekend met valse handtekeningen. “Ik heb ondertussen weet van contracten waarop ook mijn naam stond, zonder dat ik die zelf getekend had. Er verblijven hier nu twee Engelsen in Roeselare die ook onder valse voorwendsels naar hier zijn gehaald.”

Voorzitter Yves Olivier voelt zich bedrogen.
Voorzitter Yves Olivier voelt zich bedrogen.© VDB

Jolan F. is een nobele onbekende in het voetbalwereldje. “Wij kenden hem ook niet, het was Diederiek Degryse die met hem is komen aandraven.”

Opzoekwerk leert ons niet echt meer. Hij was ooit jeugdtrainer in het Antwerpse en voorzitter en doelman van FC Dikke Trap. Niet echt referenties om de taak van sportief directeur te verantwoorden.

Mededeling ceo Diederiek Degryse

Roeselarenaar Diederiek Degryse schuift de hete aardappel door, maar gezien ook hij vaak mee tekende, zal hij er wellicht niet zonder kleerscheuren uit komen. Diederiek Degryse stuurde zelf een mededeling de wereld in. Die luidde als volgt: “Ik werd gisteren samen met de heer Jolan F. door de CVBA KSV Roeselare in gebreke gesteld voor het niet vervullen van bepaalde voorwaarden waarvan sprake in een ‘princiepsovereenkomst tot samenwerking’ met de CVBA KSV Roeselare.”

Diederiek Degryse distantieert zich van Jolan Fund, maar tekende wel bepaalde contracten mee.
Diederiek Degryse distantieert zich van Jolan Fund, maar tekende wel bepaalde contracten mee.© VDB

“Ik tref hierbij geen enkele fout gezien de afspraken die werden gemaakt, in afwachting van een definitieve overeenkomst, gebeurden op grond van informatie en documenten aangereikt door Jolan F., waarvan zowel de CVBA KSV Roeselare als ikzelf overtuigd waren dat deze correct waren. Zowel de CVBA KSV Roeselare als ikzelf dienden helaas vast te stellen dat dit allerminst het geval blijkt te zijn en wij wellicht werden misleid door de handelswijze van Jolan F. Ik distantieer mij dan ook volledig van de heer F. Ik benadruk steeds gehandeld te hebben in het belang van de club. Ik heb ondertussen de opdracht gegeven aan mijn raadsman om onmiddellijk strafklacht neer te leggen lastens de heer F. Gelet op het nakende onderzoek dat de waarheid aan het licht zal brengen, onthou ik mij van alle verdere commentaar.”

Doorstart in eerste nationale

KSV Roeselare werd een jaar geleden failliet verklaard, maar dat werd later herroepen. Uiteindelijk kreeg de club de licentie voor eerste klasse B niet en moest het dus zakken.

KSV Roeselare leek een doorstart te maken in eerste nationale en was daarvoor al een behoorlijk internationaal getinte spelerskern. KSV Roeselare zou op zaterdag 26 september de competitie openen tegen FCV Dender EH, maar het blijft dus afwachten of daarvoor nog de nodige centen bij elkaar kunnen worden geharkt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.