Thierry Bouckenooghe over wijkwerking Groenpark in Roeselare: “Meer dan feesten”

Peter Soete

Een goede wijkwerking is een zegen voor de buurt. Dat weten ze maar al te goed in het Groenpark. Hier staan straatverantwoordelijken steeds paraat om een leuke activiteit mee te helpen organiseren, maar evenzeer om buurtbewoners te helpen.

Groenpark Roeselare vzw werd in 1977 een feitelijke vereniging en in 1982 een vzw, maar er bestaat al een officieuze wijkwerking van 1975 in de wijk naast de Iepersestraat. “Vanaf het ogenblik dat ik hier kwam wonen eind jaren ’70 werkte ik mee”, begint Thierry Bouckenooghe zijn verhaal. “Ik werd straatverantwoordelijke en nu ben ik al vier jaar voorzitter. Wij organiseren veel zaken voor de wijkbewoners. Dat gaat van een nieuwjaarsreceptie over een paasactie tot een seniorenontbijt en een wijkfeest. Die wijkfeesten waren vroeger ferme feestjes en werden enorm gesmaakt door de wijkbewoners, vooral door de jongeren dan (lacht). “

Geen activiteiten

“Corona heeft natuurlijk een invloed gehad op onze werking. De bestuursvergaderingen werden geschrapt, er kwam geen seniorenontbijt, geen gezelschapsspellennamiddag, geen quiz, geen teambuilding voor de bestuursleden, geen petanquecompetitie en geen straatontbijt in juni. Ook de Groenparkstappers en de Groenparktrappers konden geen sportieve activiteiten organiseren. Er was geen Kunst op stap en we konden ook niet proefdraaien met BuurTime waarbij we met goed weer op drie verschillende locaties in de wijk op drie tijdstippen zouden bijpraten met een hapje en een drankje. Je merkt dat er heel veel activiteiten weggevallen zijn. Maar we waren wel het laatste live publiek van De Zevende Dag vooraleer corona alles overheerste (lacht).”

Studie besteld

“Maar een goede wijkwerking uitbouwen is meer dan alleen maar feesten. Dat is belangrijk, maar je moet er ook staan voor je medebewoners als ze hulp nodig hebben. Zo hebben we in 2012 te maken gekregen met wateroverlast door de Collievijverbeek en in 2016 nog een keer. We hebben dan gekeken om structurele maatregelen te nemen om dat niet meer te beleven. We hebben zelf een studie besteld bij deskundigen en zijn daarmee naar het stadhuis gestapt. Die mensen hebben naar ons geluisterd, want we brachten zelf oplossingen aan. Zo willen we vermijden dat het water van de beek nogmaals zou binnenstromen in de slaapkamers van onze bewoners.”

“We waren wel het laatste live publiek van De Zevende Dag”

“Onze wijkbewoners worden ouder en hebben andere noden dan jonge gezinnen. We proberen dat ook in kaart te brengen en te helpen waar dat nodig is. De projecten ‘Heb je even voor mij’ en ‘Als seconden te traag tikken’ proberen de eenzaamheid tegen te gaan. Eenzaamheid bestrijden is moeilijk want mensen lopen daar niet mee te koop. Daarom vond ik het applaus en de muziek voor de zorg elke avond een goede zaak. De mensen kwamen buiten en praatten met elkaar. Na 77 avonden zijn we daar nu mee gestopt, maar we pakken iedere dinsdag uit met ‘t half uur voor je buur(t) van acht uur tot half negen. En we overhandigen ook een ‘Gedachtenbundel’ aan iedere wijkbewoner waarin gedichten, gedachten of gewone vertellingen instaan van wijkbewoners tijdens de coronacrisis.”

Opgericht: in1977 als feitelijke vereniging en vanaf 1982 als vzw.

Voorzitter: Thierry Bouckenooghe.

Leden: 22 bestuursleden en iedere inwoner van de wijk Groenpark.

Lidgeld: gratis en wijkbewoners en oud-wijkbewoners zijn welkom op de activiteiten.

Lokaal: het Achterhuis van Don Bosco.

Groenpark Roeselare vzw organiseert een resem ontspanningsactiviteiten voor de wijkbewoners, maar verleent ook steun aan bewoners die hulp kunnen gebruiken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.