Samana viert 50ste verjaardag met aanstelling twee nieuwe voorzitters

De 50ste verjaardag van Samana Deerlijk werd passend gevierd. (Foto DRD)
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

Samana Deerlijk (het vroegere Ziekenzorg) bestaat 50 jaar. Dat werd op ziekenzondag passend gevierd. “Ontmoeten en de belangen van de leden behartigen, zijn twee belangrijke pijlers in onze werking”, stelde André Dejagere. Hij nam afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Marleen Claeys en Carmen Vandenbogaerde.

De viering van het gouden jubileum startte met een eucharistieviering die werd opgeluisterd door het Koninklijk Parochiaal Zangkoor (KPZ) uit Sint-Lodewijk. Een mis ter nagedachtenis van alle overleden leden en speciaal voor zij die overleden zijn sinds de vorige ziekenzondag: Agnes Goemine, Lucien Derveuux, Maria Dejagere, Carlos Desmet, Norbert Vandeputte, Bea Demullie, Marc Seynhaeve en Marie Helene Van Steenkiste.

Samen sterk

“Jammer dat er in het verleden geen archief is bijgehouden”, stelde uittredend voorzitter André Dejagere. “Het is dan ook niet zo gemakkelijk om die 50 jaar in geschiedenis te brengen. We weten wel dat Ziekenzorg in 1972 is opgericht in de schoot van het bestuur van de Christelijke Mutualiteiten (CM). De eerste voorzitters waren Godelieve Hoste, die zopas 101 jaar is geworden en in het woonzorgcentrum verblijft, en Michiel Coppens. Ook Jeannot Bossuyt was bij de pioniers. Zij was samen met Marc Seynaeve vele jaren de drijvende kracht achter de vakanties van Ziekenzorg.”

Ontmoeten en belangen behartigen blijft centraal staan in de werking

De vereniging kende later nog heel wat voorzitters: Carlos Verbeke (1985-1999), Maria Delombaerde (1999-2003), Frans Mauroo (2003-2011), Toon Callewaert (2011-2016) en André Dejagere (2016-2022). “In 2015 heb ik voor het eerst kennisgemaakt met Ziekenzorg. “Samen met mijn goede vriend Toon zijn we vaak naar Brussel gereden om er vergaderingen bij te wonen over de gehandicaptenproblematiek. Precies op vandaag, zes jaar geleden, is onze schitterende en vooral poëtische voorzitter Toon in Brugge overleden.”

“Het was in die periode dat de naam Ziekenzorg werd veranderd in Samana, wat betekent ‘samen zijn we sterk’. Ik heb kennis mogen maken met een fantastisch bestuur, waarvan iedereen klaar stond om al de activiteiten vlekkeloos te laten verlopen. Een welgemeende dikke merci voor de enorme inzet van al die bestuursleden. Ik heb in die tijd een nieuwe doelgroep leren kennen: mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers die dagelijks instaan voor een chronische geliefde. Allemaal ‘deureduwers’, mensen die in stilte verder vechten.”

Voorzittersduo

“Samana Deerlijk is een fantastische vereniging die momenteel 260 leden telt. Vandaag zet ik een stapje opzij als voorzitter. Ik prijs me gelukkig dat er enkele jongere mensen bereid zijn gevonden om de fakkel over te nemen: Marleen Claeys en Carmen Vandenbogaerde die beiden covoorzitter worden, Bert Moreels, Carine Rogé, Monique Vandenabeele en Stefaan Delbeke. Ik ben er van overtuigd dat Samana Deerlijk verder in goede handen is. Op mij kunnen ze verder rekenen voor de ondersteuning van de administratie.”

Marleen Claeys en Carmen Vandenbogaerde kregen daarna symbolisch de voorzittershamer overhandigd. Burgemeester Claude Croes wees in zijn toespraak op het grote belang van een vereniging als Samana.

Ontmoeting

“Er is enerzijds het aspect ontmoeting. De mens is een sociaal wezen. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Maar wanneer je geraakt bent door ziekte of een beperking, is regelmatig contact houden met anderen niet altijd zo vanzelfsprekend meer. Datzelfde geldt voor wanneer je als mantelzorger, dag in dag uit, de zorg voor iemand op je schouders hebt liggen. Anderzijds gaat het om het behartigen van de belangen van de leden. Meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed uitoefenen vanuit de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. Ook daarin scoort Samana.” Na het voorlezen van de bladzijde uit het gulden boek van de gemeente door schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken werd aangeschoven voor een feestmaaltijd.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier