Rode Kruis-vrijwilligers Ardooie verrassen hun oud-voorzitter

Op de foto zien we Geert Popelier (verantwoordelijke bloedgevers), Patrick Heytens (penningmeester), Marc Heytens, Niko D’Haeveloose, Geert Vanhaecke (voorzitter), Linda Devisch (ondervoorzitter), Armand Van Iseghem (erevoorzitter), Ines Duccasteele, Greetje Van Maele en Marc Verbrugghe. © JM
Jan Maeseele
Jan Maeseele Medewerker KW

Voor gewezen voorzitter Armand Van Iseghem was het jaarlijkse ontmoetingsfeest van de Ardooise Rode Kruis vrijwilligers en de leden van de contactgroep van bloedgevers een verrassend gebeuren. Armand kreeg er een hulde als afscheidnemend voorzitter van de afdeling die hij jarenlang enthousiast leidde.

Voor zijn ouders was Armand Van Iseghem een nieuwjaarsgeschenk, want hij is geboren op nieuwjaarsdag 1949. Voor het Ardooise Rode Kruis was hij dan weer een godsgeschenk omwille van zijn grote verdienste voor de afdeling. Huidige voorzitter Geert Vanhaecke volgde twee jaar geleden Armand op in die functie. “Armand was zeker niet uitgeblust als voorzitter. Maar statutair kon hij als 70-plusser niet aan het roer blijven. Als Rode Kruiser was hij steeds trouw op post. Met de nodige ernst als het moest. Met een stevige en begeesterende kwinkslag als het kon. Als voorzitter was hij een voorbeeldfiguur. Door te delegeren betrok hij zijn bestuur oordeelkundig in de werking. Hij waakte erover dat alles feilloos verliep. Op de moeilijke momenten stond hij steeds waar een voorzitter hoort te staan: op de eerste lijn. En met een guitige knipoog hield hij al die jaren de groep samen. Het was een genoegen om met hem samen te werken. En dat is nog steeds het geval.”

In goede en kwade dagen

Armand is een oudgediende, een ancien, binnen het Ardooise Rode kruis. Hoe is hij binnengerold bij deze hulporganisatie? “Het Rode Kruis is hier opgericht door wijlen dokter Baert in 1943. Het was dokter Verhamme die in 1967 voor een doorstart zorgde en met cursussen EHBO en helper uitpakte. Met enkele toenmalige Chiroleiders hebben we deze cursussen gevolgd en zo ben ik in 1968 lid geworden. Geleidelijk aan heb ik wat verantwoordelijkheid genomen. In 2001 heb ik Marc Verbrugghe opgevolgd als voorzitter. Marc was in de plaats gekomen van dokter Verhamme.”

Vriendengroep

Wat bezielt hem om er nog steeds mee door te gaan? “Voor mijzelf is het een vorm van sociaal engagement in de gemeente en binnen een organisatie die actief is als hulpverlenende organisatie. Je komt er ook terecht in een vriendengroep. Eens een Rode Kruiser, voor altijd een Rode Kruiser…”

Ongetwijfeld zijn er een aantal onvergetelijke momenten? “Er zijn talloze interventies. Vaak met menselijk leed. Vaak ook ter gelegenheid van festiviteiten waar men van onze diensten gebruikmaakt. Maar enkele zaken blijven toch in het geheugen gegrift. Wij waren erbij na de vliegtuigramp van 1971 in Aarsele. Ik herinner me de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. En in eigen gemeente hadden we de handen vol werk met de brand bij Sioen.” Daarnaast zijn er de vele mooie momenten van vriendschap en ook van hartverwarmende solidariteit. Armand stapte de lente van 2022 binnen als erevoorzitter van het Ardooise Rode Kruis.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.