Neos Diksmuide viert 50ste verjaardag: “Verder groeien tot 300 leden”

Op de foto zien we het bestuur met midden vooraan de voorzitter, Robert Bailleul en samen met de nationaal ondervoorzitter van Neos, de provinciaal voorzitter van Neos, EH Deken Wilfried Jonckheere, schepen van Senioren Greet Dever en burgemeester Lies Laridon. © Annie Callewaert
Redactie KW

Op donderdag 16 maart was het feest voor bestuur en leden van Neos Diksmuide. Na een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk werd samengekomen in Salons Saint Germain voor een gezellige viering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club.

Met 113 personen werd deelgenomen aan het feest. In 1973 startte de vereniging als CRM, een Club voor Rustende Middenstanders, tegenwoordig een Netwerk voor Ondernemende Senioren. De eerste voorzitter was Marcel Sercu, burgemeester van Ardooie. De club startte met een bescheiden aantal leden maar groeide met de jaren.

“De tweede voorzitter werd Jozef De Hantsetters in februari 1984, een mandaat van korte duur want hij overleed korte tijd later” vertelt huidig voorzitter Robert Bailleul. “Hij werd opgevolgd in maart 1985 door Jeanne Florizoone die in 1998 na jaren trouwe dienst, haar ontslag indiende waarna Jozef Catrysse tot begin 2005 de taak overneemt. Vervolgens neemt Jozef Hondekyn het roer in handen tot 2015. Volgende voorzitter wordt dan Paul Delputte die deze taak zeer plichtgetrouw en tot ieders voldoening uitoefende tot vorig jaar. Toen werd ik gepolst om de 7de voorzitter te worden van Neos Diksmuide, een taak die ik na een korte bedenktijd heb aanvaard om de vereniging verder te laten bloeien en groeien.”

Iedereen welkom

De vereniging groeide van een club voor rustende middenstanders uit tot een vereniging voor actieve senioren. “We sluiten niemand uit, zowel middenstanders, onderwijzers, kaderpersoneel als arbeider zijn welkom in onze vereniging, iedereen kan aansluiten: men meldt zich gewoon aan bij het bestuur, betaalt het lidgeld – 30 euro per volwassene en 28 euro voor de partner – en dan kan men een jaar lang genieten van alle voordelen van de club”, zegt voorzitter Bailleul.

“We organiseren tal van activiteiten zoals voordrachten, korte uitstappen zoals een bezoek bij een fruitbedrijf in Vleteren, lange uitstappen zoals een reis naar de streek van Salzburg voor een week en in het najaar worden er twee kooklessen gegeven. Iedere maand gaan we fietsen en wordt een kaartnamiddag georganiseerd. Met onze club nemen we ook deel aan de activiteiten die door Neos Provinciaal en Neos Nationaal worden georganiseerd en we houden jaarlijks een ledenfeest.”

Vriendengroep creëren

Neos Diksmuide is een begrip geworden in de stad. Met meer dan 250 leden zijn ze één van de grootste seniorenverenigingen, naast Okra en KVGOD, van Diksmuide. Maar daarnaast willen ze ook een spreekbuis zijn voor de uitdagingen waarvoor de senioren in onze huidige maatschappij staan. “Als lid van de Senioren AdviesRaad, willen we ons steentje bijdragen en aandacht vragen voor de verschillende uitdagingen, denken we maar aan de nieuwe media die er zijn, om onze wensen en grieven kenbaar te maken. Het is onze ambitie om een vriendengroep te creëren en om te laten zien dat senioren best wel nuttig zijn in onze maatschappij. Het is aan ons om te bewijzen dat wij nog heel wat kunnen betekenen voor andere leeftijdsgroepen. Pensioen betekent vrije tijd, zinvolle hobby’s en niets meer moeten, maar alles mag en er kan nog heel veel. We moeten nog uitdagingen zoeken en onze vereniging is daarvoor het goede zoekkanaal”, pleit voorzitter Bailleul.

Steun verlenen

“Daarbij moeten we ook oog hebben voor de senioren die het moeilijk hebben: een kwart van de 75-plussers leeft in armoede en het is ook onze taak om daar te kijken wat we kunnen helpen of hoe we steun kunnen verlenen. Nog in het najaar wil ik graag een panelgesprek organiseren met een 5-tal gasten over wat de uitdagingen van vandaag zijn. Het is ook onze bedoeling om het ledenaantal te laten aangroeien tot meer dan 300, daarvoor moet de instroom groter zijn dan de uitstroom.”

Ook burgemeester Lies Laridon schetste het belang van de vereniging en hoopt dat de vereniging de komende 50 jaar verder zal groeien. (ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.