Kogel is door de kerk: Pittem krijgt nieuwe sporthal

Op de plaats waar nu de heuvelrug langs de Kokerstraat ligt zal de nieuwe sporthal opgetrokken worden.© JG
Op de plaats waar nu de heuvelrug langs de Kokerstraat ligt zal de nieuwe sporthal opgetrokken worden.© JG
Redactie KW

De vernieuwing van de sportsite is de voorbije jaren het onderwerp geweest van diverse onderzoeken en gaf vaak stof tot discussie. De kogel is nu echter door de kerk: er komt een nieuwe sporthal.

De voorbije jaren gaven de plannen rond de modernisering van de sportsite in de Egemstraat en dan specifiek de sporthal vaak stof tot discussie, niet alleen in de gemeenteraad, maar ook binnen de diverse sportverenigingen. Oppositiepartij NieuwPittemEgem is van meet af aan al voorstander van een volledig nieuwe sporthal, terwijl meerderheidspartij CD&V de kat nog wat uit de boom wou kijken en onder andere een nieuwe sportvloer als een gedeeltelijke tussenoplossing zag.

De plannen voor deze laatste werden vorig jaar on hold gezet om nieuwe onderzoeken te kunnen doen. In de loop van 2019 werd ook een algemene omgevingsanalyse uitgevoerd en vorig jaar werden de gebruikers en sportclubs bevraagd om te peilen naar hun noden. Hieruit kwam naar voren dat vooral extra kleedkamers en bijkomende lokalen om diverse bestaande en nieuwe initiatieven te kunnen realiseren hoog op het verlanglijstje stonden.

Nieuwe hal

Op 7 september van vorig jaar besliste de gemeenteraad om het beheer van de sportsite over te dragen aan de intercommunale Farys, die voortaan de gemeente zal bijstaan in alles wat sportbeleid en infrastructuur aangaat. Dat houdt onder andere in dat zij ook partner zijn voor het ontwerp van energie-efficiënte nieuwbouwprojecten of duurzame renovaties.

“Na een rondgang met Farys op en rond de sportsite is gebleken dat de huidige sporthal toch wel wat gebreken vertoont”, laat sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) weten. “De kosten om deze te renoveren zijn aanzienlijk en ten slotte blijf je dan nog zitten met een oud gebouw en speelvelden die niet conform de huidige normen zijn. Doordat de kosten voor een renovatie nagenoeg even hoog zijn als deze voor een nieuwbouw werd nu de knoop doorgehakt en werd beslist een nieuwe sporthal te bouwen. Deze zal, naast een nieuwe sportzaal, ook twee polyvalente zalen hebben, tien nieuwe kleedkamers, een ruime cafetaria en burelen voor de dienst Vrije Tijd.”

Nieuwe locatie

Er werd gekozen om de nieuwe sporthal op te trekken aan de kant van de Kokerstraat, waar nu een heuvel is. Doordat de oude sporthal behouden blijft, zal tijdens de werken gewoon kunnen gesport worden. Over de latere plannen met het oude gebouw is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Het totale budget voor de geplande werken bedraagt 4 miljoen euro, waarbij 3,6 miljoen voorzien is voor de sporthal zelf en 400.000 euro voor de omgevingswerken. De totale looptijd van het voortraject is 110 dagen, maar er wordt gehoopt dat er begin 2023 kan gestart worden met de werken en dat deze voltooid zullen zijn tegen eind 2024. (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.