KAJ Jonkershove slaakt noodkreet: “We hebben echt heel dringend steun nodig”

De kernleden met v.l.n.r Victor Farasyn, Irvine Deklerck, Lisse Leeman, Arno Laleeuwe, Pieter Depuydt, Steffen Gemin, Jolien Roelens, Noa Vandenbussche en Sarah Vangheluwe. (foto ACK)
Redactie KW

In september 2006 werd in Jonkershove een KAJ gesticht. Naast de wekelijkse activiteiten gaat de jeugdbeweging ook ieder jaar op kamp. “Maar om dat te bekostigen, organiseren we tijdens het jaar heel wat zaken. Zaken die dit jaar niet konden doorgaan door de coronacrisis. Dat kost ons handenvol geld”, verzekert Pieter Depuydt.

“Zo konden we bijvoorbeeld ons KAJ-café niet organiseren, konden we geen stand op de rommelmarkt opstellen omdat die niet mocht doorgaan, er was ook geen levend portret tijdens de kermis, het jaarlijkse feestje waarop de ouders worden uitgenodigd werd geannuleerd, er was geen streekbierenavond, geen kerstmarkt, geen koekenverkoop… Het kon allemaal niet doorgaan en dat zijn net de activiteiten die zorgen dat we ons kamp kunnen organiseren. Dit jaar moeten we al heel diep in de spaarcenten van de vereniging grijpen om alleen al onze tenten te betalen. Die kosten maar liefst 900 euro, veel geld voor onze vereniging.”

KAJ Jonkershove houdt eraan het kamp zo goedkoop mogelijk te houden zodat iedere jongere de kans krijgt om mee te gaan. “Ook ons lidgeld ligt laag, niet iedereen is welstellend en ook de mensen die het wat minder hebben, moeten kunnen genieten van onze KAJ. We vragen voor het lidgeld een bijdrage van 25 euro en het tweede kind uit hetzelfde gezin betaalt 20 euro”, geeft Noa Vandenbussche mee. “Voor het kamp betalen de leden 130 euro voor 10 dagen, daarin zitten zowel alle maaltijden als de uitstappen en de slaapplaatsen. We zouden heel graag subsidie krijgen van de gemeente. Er kwam een enquête en die hebben we ingevuld maar we hoorden nog niets. We hopen dat alles in orde komt tegen dat we straks op kamp vertrekken want we hebben echt heel dringend een beetje steun nodig.”

Tijdens het jaar wordt er wekelijks een activiteit gepland. “We willen de jongeren graag op een leuke manier een zondag laten doorbrengen, waarbij vriendschappen doen ontstaan en het groepsgevoel primeert”, licht Arno Laleeuwe toe.

Houtworm in lokaal

“We wisselen af, de ene week is het voor de jongeren die nog geen 16 jaar zijn , de week daarop voor de jongeren vanaf 16 jaar. Er worden spelletjes allerhande uitgevonden om de jongeren te stimuleren in groep en het liefst in de frisse buitenlucht met elkaar samen te werken. Op het programma staat altijd een dropping, maar ook balspelletjes, survivaltocht, stadsspel door Jonkershove en dergelijke meer. We hebben een leuk en gezellig lokaal maar er is dringend nood aan bergruimte en zouden graag het leegstaande lokaaltje beneden mogen gebruiken. En er moet iets gedaan worden om de houtworm in ons lokaal te bestrijden. We hopen dat onze barbecue voor de leden aan het eind van werkjaar kan doorgaan en dat ons kamp ondanks alles goed meevalt.”

Iedereen is welkom bij KAJ en kan tweemaal gratis deelnemen aan de activiteiten om te zien of die bevallen. (ACK)

KAJ Jonkershove

Opgericht in: 2006.

Aantal leden: 48 leden.

Pieter Depuydt is al het langst lid van KAJ. Verder zijn de kernleden Victor Farrasyn, Irvine Deklerck, Lise Leeman, Arno Laleeuwe, Steffen Gemin, Jolien Roelens, Noa Vandenbussche en Sarah Vangheluwe.

Lokaal: de zolderverdieping van de pastorie in de Jonkershovestraat.

Leden zijn welkom vanaf 12 jaar en er wordt elk weekend een activiteit georganiseerd, afwisselend voor de -16arigen en de +16-jarigen. Het doel is het op een aangename manier samenbrengen van jongeren om de sociale contacten te bevorderen en vriendschappen te laten ontstaan.

Info: www.kajjonkershove.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.