Eeuweling de Duivenwacht nog springlevend: “Veel geduld hebben hoort erbij”

100 jaar Duivenwacht in Lendelede. We herkennen Rudy Bruneel en Bart De Jonghe. © FM

De Koninklijke Maatschappij De Duivenwacht bestaat 100 jaar en dat werd het voorbije weekend gevierd in zaal Lindelei in aanwezigheid van provinciaal voorzitter Dany Vandenberghe. “Onze vereniging bestaat dan wel een eeuw, ze is nog altijd springlevend”, zegt lokaalhouder Rudy Bruneel van café De Kluisberg.

De Duivenwacht werd in 1922 gesticht in café ‘Het Engels Hof’ van Arthur Dewulf. De eerste voorzitter was Achiel Spillebeen. Amper één jaar later verhuisde men eerst naar café ‘De Gouden Leeuw’ in de Izegemsestraat van lokaalhouder Cyriel Vandoorne en daarna naar café ‘De Drie Koningen’ op het Dorpsplein van bakker-herbergier Nestor Adam.

Later nam zijn zoon Raymond die taak over. 36 jaar geleden verhuisde de vereniging naar café De Kluisberg in de Heulsestraat, waar lokaalhouders Rudy Bruneel en Martine Rebry en nu ook dochter Sofie met hart en ziel voor de ondertussen ‘koninklijke’ vereniging zorgen.

Minder snel

“De duivensport heeft het al vele jaren niet gemakkelijk en er is weinig interesse van jongeren voor die sport”, zegt Rudy. “Duivenliefhebbers blijven tijdens het seizoen in hun vrije uren meestal thuis om voor de duiven te zorgen en ze te zien binnenkomen na een prijsvlucht. En daar moet de partner ook mee akkoord gaan.”

“En een duivenliefhebber moet ook vele jaren geduld hebben eer hij met goede wedstrijdduiven kan uitpakken en ook daar hebben jongeren niet altijd meer het geduld voor. Vroeger waren er meer duivenpieten met minder duiven, nu zijn er minder duivenpieten met meer duiven. Ja, de duivensport ging achteruit maar volgens mij toch minder snel dan velen aanvankelijk dachten.”

Raphaël en Fientje

In de jaren negentig waren er volgens Rudy nog 120 leden in ‘De Duivenwacht’, nu zijn er dat toch nog een 85-tal. “Ons oudste lid Raphaël Kesteloot is 88 jaar, ons jongste lid Fientje Glorieux is nog maar 10 jaar en al bijzonder geboeid door de sport. Fientje is het dochtertje van Ivan Glorieux en van bokser Amy Naert uit Ingelmunster. Ik ben nog naar haar gaan kijken op de Allerheiligenmeeting in Izegem.

Grote evolutie

Rudy mag als lokaalhouder van De Duivenwacht geen deel uitmaken van het bestuur. “Maar dat wil niet zeggen dat ik hier voor de leden van de vereniging alleen maar pintjes tap. Absoluut niet! Ik zorg voor een deel van de administratie, voor de uitslagen, zorg voor sponsors, prijzen en trofeeën, kuis de duivenmanden… De duivensport is ook erg geëvolueerd. Denk maar aan de manier waarop de duiven vroeger geregistreerd worden na een vlucht. De speler schoof toen een gummiring van de duivenpoot, stak die in een capsule en vervolgens in de constateur, waarin de tijd geregistreerd werd. Daarmee trok de speler dan naar het duivenlokaal.”

“Het blijft een vrij dure sport voor de ‘gewone’ liefhebber”

“Nu gaat alles digitaal, is er een elektronische constateur en een chipring die de gummiring vervangt. Van zodra de duif de antenne nadert wordt haar tijd geregistreerd. Duivenliefhebbers zijn eigenlijk zelfs niet meer verplicht na de wedstrijd naar het lokaal te komen. Geen goede zaak voor de lokaalhouders! Ook de nostalgische inlichtingen op Radio 1 zijn sinds 2004 volstrekt verleden tijd. Nu moeten ze kijken naar de website van KBDB en van de vervoersfirma Verhoestraete uit Lievegem, die al vele jaren instaat voor de verzending van de duiven.”

Geld verdienen?

Over de duivensport, haar geheimen en haar beoefenaars, weet Rudy heel veel. “Het is een vrij dure sport voor de ‘gewone’ liefhebber. En zij die er veel geld mee verdienen zijn eerder uitzonderingen. In het duivenmilieu doen heel wat typische gezegden de ronde. ‘Ofwel drinken duivenpieten van weelde… ofwel van miserie!’ “Duivenmelkers die goed spelen zijn zeuraars, zij die slecht spelen zijn sukkelaars’! Ingelmunsternaar Joël Verschoot, die hier geen lid is maar hier wel komt spelen is geen ‘zeuraar’ en geen sukkelaar. In 2019 verkocht hij zijn duif Armando voor 1,25 miljoen euro… en werd zo wereldberoemd in het duivenwereldje.”

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Bart Dejonghe, secretaris Lutgarde Deconinck, schatbewaarder Eric Descheemaker en bestuursleden Etienne Ampe, Bernard Fonteyne, Dominique Lagrou en Marnix Vangheluwe. Eric Descheemaker, Marnix Vangheluwe, Filip Debel en lokaalhouder Rudy Bruneel helpen bij het inkorven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.