Dienstencentra van Wervik en Geluwe zoeken buurtambassadeurs

Redactie KW

De lokale dienstencentra De Kim en De Spie (Geluwe) gaan samen met buurthuis De Kier, naar het voorbeeld van andere gemeenten, op zoek naar buurtambassadeurs. “Ze willen graag als zorgzame buur een aanspreekpunt zijn voor hun buren en hun buurt”, klinkt het. Het gaat om een Duurzaam Burgerinitiatief dat wordt gefinancierd door de stad.

“Voor alle duidelijkheid : het zijn geen wijkambassadeurs of buurtwachten”, benadrukt schepen Bart Pynket ((stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “We verwachten van de buurtambassadeurs bijvoorbeeld niet dat ze signaleren wanneer hun buren de huisvuilzakken te vroeg buiten zetten. We mikken op een kleine, hechte groep.”

In oktober vorig jaar werd dat idee ingediend bij de stad maar toen was er corona. Na de goedkeuring volgde in december dan een overleg met verschillende partners : dienst Burger en Welzijn, buurtwerking De Kier en de sociale dienst OCMW om het initiatief meer draagkracht te geven.

“Er waren eigenlijk al verschillende projecten om de sociale contacten tussen buren onderling te versterken”, zegt centrumleider Ilse Casteleyn van De Kim. “We stonden op verschillende locaties en de wekelijkse vrijdagmarkt. Een werkgroep met vrijwilligers zorgde voor een nieuwe insteek met dus die buurtambassadeurs.”

“We zien dit als iemand die de contacten tussen de buren mee helpt stimuleren en het buurtgevoel mee helpt groeien”, zegt Rien Maertens van De Spie.

Affiches en flyers

“Een buurtambassadeur is de schakel tussen buren en het lokaal dienstencentrum of het buurthuis De Kier. Het is de bedoeling dat we met hen een paar keer in de loop van het jaar samenkomen. We willen dus contacten houden.”

“We gaan de buurtambassadeurs ondersteunen”, vervolgt Ilse Casteleyn. “We hebben promotiemateriaal, zoals affiches en flyers. Op vandaag kennen we al een aantal mensen die eigenlijk al buurtambassadeur zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ook vereenzaming signaleren of na de pandemie misschien weer een straatfeest organiseren.”

Jonge mensen

De vrijwilligers houden dus persoonlijk contact met de buurtbewoners en zijn voor hen het aanspreekpunt. De buurtambassadeurs hebben aandacht voor buurtbewoners die een zorgnood of wens hebben. Ze signaleren dit, maar ook andere vragen en suggesties van je buurtbewoners, aan het

lokaal dienstencentrum.

Er zijn twee startmomenten: op maandag 22 november om 19 uur in De Kim in de Sint-Jorisstraa en daags nadien om 14 uur in De Spie in de Beselarestraat in Geluwe. Meer info in de beide dienstencentra en De Kier in de Gosserieslaan, 056 95 26 31.

Iedereen is alvast welkom en er staat alvast geen leeftijd op. “We rekenen vooral op jonge mensen”, zegt Ilse Casteleyn nog. De buurtambassadeurs kunnen zelf kiezen hoeveel straten in hun buurt ze doen. Bijvoorbeeld twee of drie. “Dat zal afhangen van type tot type”, aldus schepen Pynket.

Eenmaal de buurtambassadeurs zijn gekend, worden de bewoners van de betrokken straten verwittigd. “We zouden daarmee graag uitpakken tegen Nieuwjaar”, zegt Rien Maertens. “De buurtambassadeurs krijgen ook een logo, om eventueel uit te hangen aan hun venster. Met of zonder hun foto, ze mogen zelf kiezen hoe ver ze daarin gaan.”

(EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.