De Vrienden van Mu.ZEE na 30ste verjaardag in mineur

De leden van de raad van bestuur van De Vrienden van Mu.ZEE, voor ‘hun’ museum dat wordt vernieuwd en normaal gezien op 1 juni heropent.© JRO
De leden van de raad van bestuur van De Vrienden van Mu.ZEE, voor ‘hun’ museum dat wordt vernieuwd en normaal gezien op 1 juni heropent.© JRO
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De Vrienden van Mu.ZEE hadden zich de viering van hun dertigjarig bestaan vorig jaar wel anders voorgesteld. Ook dit jaar biedt weinig perspectief. “Toch hebben we een sprankeltje hoop dat we binnenkort toch weer mogen samenkomen”, klinkt het bij voorzitter Jacques Mertens.

De Vrienden van Mu.ZEE ijveren voor de verrijking van het kunstpatrimonium van de stad Oostende en haar museum. Daarnaast wil de vereniging het grote publiek sensibiliseren en belangstelling wekken voor het stedelijk museumleven door middel van voordrachten, museumreizen, publicaties, aterlierbezoeken, enzovoort. De vereniging werd opgericht in 1990, als Vrienden van de Stedelijke Musea.

Stijging in ledenaantal

“Het waren toenmalig schepen van Cultuur Emilienne Vercruysse-Haeghebaert en conservator Norbert Hostyn die het initiatief namen om de vereniging op te richten”, vertelt voorzitter Jacques Mertens. “ De stedelijke dienst Cultuur en de Kunstacademie waren nauw betrokken bij het ontstaan. Het stichtend bestuur bestond uit de schepen, voorzitter Roland Laridon, ondervoorzitter René Maes, secretaris Freddy Dufait, penningmeester Raymond Pyson, Norbert Hostyn, de toenmalige directeur van de Kunstacademie Willy Bosschem, afdelingshoofd cultuur Robert Vandercruyssen en bestuurslid Eddy Maesschalck. Geen enkele van de stichtende leden maakt anno 2021 nog deel uit van het bestuur.”

De Vrienden van Mu.ZEE kent jaar na jaar een sterke groei. In 2020 werd afgeklopt op een totaal van 326 leden. “Ondertussen ben ik twaalf jaar secretaris”, vertelt Johan Van Roose. “De jaarlijkse stijging van het aantal leden wil zeggen dat we als vereniging goed werk leveren en dat mensen kunst (her)ontdekken. Gemiddeld vallen er jaarlijks dertig, veertig en soms zelfs vijftig leden af. Dat wil zeggen dat we jaarlijks kunnen rekenen op een vijftigtal nieuwe leden .”

Pro Luce

“We zijn trots dat onze vereniging jaar na jaar een groeiend aantal leden kent”, vervolgt Jacques Mertens. “ Een kleine minderheid is er al bij sinds het ontstaan. Na de fusie van het toenmalig Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) en het Museum voor Schone Kunsten (MSK), eind 2008, mochten we de leden van het PMMK tot onze vereniging rekenen en dat heeft ons een boost gegeven.” Leden van de vereniging betalen een bijdrage in de vorm van jaarlijks lidgeld, maar krijgen daar wel wat voor in plaats.

“Vier keer per jaar verdelen we ‘Pro Luce’, ons eigen tijdschrift”, vervolgt de voorzitter. “Daarnaast kunnen de leden rekenen op een verminderde toegangsprijs voor het Ensorbezoekerscentrum, is er gratis toegang tot het heemkundig museum De Plate, is er gratis toegang tot Mu.ZEE en het Permekemuseum in Jabbeke. Ook een uitnodiging voor de Ensorhulde, een tuinfeest in de zomer in de Venetiaanse Gaanderijen en een drankje op de algemene vergadering zijn inbegrepen .”

Schenkingen

De Vrienden van Mu.ZEE proberen, na aftrek van de werkingskosten, regelmatig iets goeds te doen. “Voor ons twintigjarig bestaan in 2010 kochten we het kunstwerk ‘Floating’ van Yves Velter aan, om het vervolgens te schenken aan Mu.ZEE. Voor ons 25-jarig bestaan kochten we ‘Vrouw en kind lezend aan tafel’ van Léon Spilliaert aan, en voor ons dertigjarig bestaan kochten we met ‘Portret van Mejuffrouw Simonne Kremer’ opnieuw een Spilliaert aan om aan Mu.ZEE te schenken. In totaal schonken we de voorbije dertig jaar maar liefst veertig kunstwerken ”, aldus Mertens.

De activiteiten draaien sinds de uitbraak van het coronavirus op een laag pitje. “Dat zal uiteraard wel bij alle verenigingen zo zijn”, weet Van Roose. “Voor de uitbraak hadden we heel veel actieve leden. Zo waren er op onze algemene vergadering telkens honderd leden aanwezig. Voor onze garden party waren er dat zelfs honderdtwintig. Ook op vernissages en voordrachten waren er veel bezoekers.”

Nieuw jasje

“Tegenwoordig lijkt ons harde werk van de voorbije jaren in het niets te verdwijnen. Maar er is hoop. Mu.ZEE wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. Op 18 januari ging het museum dicht, om op 1 juni de deuren weer open te gooien voor het publiek. De eerste en de tweede verdieping worden in hun oorspronkelijke brute schoonheid hersteld. Daarnaast zal het merk Mu.ZEE opnieuw een duidelijke plaats krijgen in het culturele landschap. Niet alleen lokaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal. Daar kijken we met z’n allen hard naar uit. Dat zal ook onze vereniging een boost geven.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten