Veel water gebruiken wordt mogelijk duurder bij droogte

© Getty
Redactie KW

Vlaanderen overweegt de tarieven van de waterfactuur bij te sturen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken.

“Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven”, zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. “We kunnen gaan naar watertarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult.”

Het idee is niet zozeer om water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief.

Nog geen concreet voorstel

Het is van cruciaal belang dat de gemiddelde waterprijs voor de gezinnen niet stijgt, maar wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

De minister heeft onder andere aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft gevraagd om een onderzoek te voeren naar de mogelijkheid van variabele tarieven om, zeker in tijden van droogte, mensen aan te moedigen zuiniger om te springen met kraanwater.

De minister benadrukt dat er momenteel enkel sprake is van een studie en er nog geen concreet voorstel op tafel ligt. “Wie verstandig met water omgaat, moet beloond worden met een lagere factuur. En daarbij houden we niet alleen rekening met het aantal verbruikte liters. Maar ook met het aantal leden per gezin. Wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen. De waterprijs stijgt niet. De prijs voor verspilling stijgt. Dat is het uitgangspunt dat nu onderzocht wordt”, klinkt het.

CD&V pleit voor invoering infiltratiebonus

CD&V pleit voor de invoering van een infiltratiebonus in de strijd tegen de droogte, een idee dat ook al werd geopperd door Vlario, het Vlaams overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering. Een infiltratiebonus zou mensen belonen voor het feit dat regenwater niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar op het eigen domein blijft en daar infiltreert in de bodem.

“Een infiltratiebonus kan ons op tamelijk korte termijn al hoopgevende resultaten verschaffen”, zegt parlementslid Tinne Rombouts. “We zijn in de situatie beland waarbij we geen enkele druppel regenwater verloren kunnen laten gaan.”

De CD&V-politica wil ook de regels voor regenwaterputten aangepast zien. Nu zijn regenwaterputten van minstens 5.000 liter verplicht bij de bouw van een eengezinswoning. “Eenvoudige aanpassingen aan de regelgeving zouden ervoor kunnen zorgen dat al wie meer opvangt dan het wettelijke minimum van 5.000 liter hiervoor financieel gesteund wordt”, aldus Rombouts. Ze wil daarnaast het maximum van 10.000 liter schrappen uit de regelgeving.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.