Uitbreiding bedrijventerrein De Hille in Zwevezele gaat van start

Op de foto zien we de WVI en burgemeester Hendrik Verkest met schepen Lieven Huys. foto Nele
Op de foto zien we de WVI en burgemeester Hendrik Verkest met schepen Lieven Huys. foto Nele
Redactie KW

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein De Hille stilaan vorm. Langs de N370 in Zwevezele ontwikkelt de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenwerking met de gemeente extra ruimte om te ondernemen.

“Op de nieuwe site van 15 hectare wordt zo 11 hectare voorzien voor bedrijvigheid”, verduidelijkt burgemeester Hendrik Verkest. “Daarbij komt 2,5 hectare groenzone en 1,5 hectare wegenis. Het bedrijventerrein zal in twee fasen ontwikkeld worden. Het noordelijke deel met 6,6 hectare wordt als eerste in de markt gezet. Het iets kleinere zuidelijke deel met 4,2 hectare volgt in de latere fase. De eerste fase van de uitbreiding zal plaats bieden aan tien bedrijven van elk minimaal 5.000 m². De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag, onderzoek en groothandel tot distributie.”

Waterbekkens

In het onderzoeksproces circulaire economie staat de West-Vlaamse Intercommunale mee aan het roer.” Bij de inrichting van een circulair bedrijventerrein, een bedrijventerrein van de toekomst, is het belangrijk om vanuit verschillende thema’s te denken”, weet Geert Sanders van WVI. “Zo is het zuidelijke deel bestemd voor bedrijven met activiteiten als grondverzet, afvalwerking en recyclage en uitermate geschikt om het gedachtegoed rond circulariteit vorm te geven. We starten dan ook met een carte blanche en we zoeken bedrijven die circulariteit ( systeem waarbij reststoffen volledig opnieuw worden ingezet om het gebruik van grondstoffen te beperken, red. ) dus omarmen zoals het delen van infrastructuur en faciliteiten.”

“Drie waterbekkens moeten wateroverlast voorkomen”

“In de groenzone worden tijdens de eerste fases drie waterbekkens van samen 11.600 m³ aangelegd. Naast deze compensatie voor de aan te leggen verharding wordt extra waterbuffercapaciteit voorzien om wateroverlast bij de zuidelijk gelegen landbouwpercelen op te vangen. De groenbuffer maakt zo de overgang tussen bedrijvigheid en de omgeving en integreert een trage weg.”

Duurzaamheid

Op de bedrijfspercelen staat duurzaamheid voorop. Hierbij worden bedrijven gestimuleerd om het elektriciteitsverbruik in de bedrijfsgebouwen te capteren door de opwekking van hernieuwbare energie via de installatie van zonnepanelen. Daarnaast zullen koppelbouw en verticaal ruimtegebruik worden aangemoedigd. De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. “Als alles volgens planning verloopt, zal het terrein eind 2021, begin 2022 bouwrijp zijn”, vult Geert Sanders van WVI aan. “We lanceren de verkoop al midden 2021 zodat de ondernemers zich maximaal kunnen voorbereiden. Tijdens een intakegesprek luisteren we naar de plannen, vragen en wensen van de kandidaat- kopers zodat we elke ondernemer een kavel op maat kunnen aanbieden.” (NS)

Meer info op www.wvi.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.