Tweede bijeenkomst van ‘Allen Ambassadeur voor Ettelgem’ om masterplan toe te lichten

Wat er met de kerk zal gebeuren, is nog onduidelijk. Wel was iedereen het eens dat er moet geïnvesteerd worden in een beter onderkomen voor de jeugd, want het huidige Chirolokaal is aftands. © (foto LIN)
Laurette Ingelbrecht

Dinsdagavond 3 maart was er een tweede bijeenkomst om het masterplan voor de deelgemeente nog beter toe te lichten. “We willen de volgende jaren ruim 5 miljoen euro investeren in Ettelgem”, beloofde burgemeester Anthony Dumarey.

“Een inhaalbeweging is absoluut nodig want er is hier de voorbije legislaturen zo goed als niets gebeurd. Dit stadsbestuur heeft heel ambitieuze plannen voor jullie dorp”, verzekert burgemeester Anthony Dumarey, bijgestaan door zijn schepen voor Financiën, Ulrike Vanhessche en Dominiek Meyns, voorzitter van de wijkraad. “Dat Ettelgem meer verdient, daar is iedereen het over eens. Het hart van het dorp is ziek en moet dringend worden hersteld.”

“Dat hart is in de eerste plaats de vrije basisschool, die niet meer voldoet aan de huidige normen. Een nieuwe school bouwen, is onze prioriteit en die zou nog maar een tiende aan energie verbruiken van het oude gebouw”, aldus burgemeester Dumarey.

“Het gebouw en de gronden van de school zijn eigendom van de Kerkfabriek aan wie de school huurt. Zelf kan de Kerkfabriek geen bijkomende investeringen doen of het oude gebouw renoveren, maar het is wel te vinden voor een positieve invulling zoals een nieuwe school. De vrijgekomen ruimte na afbraak van de school zou worden aangewend voor woningen, eventueel seniorenflats.”

“Onze Chiro zit momenteel in een gebouw dat veel gebreken vertoont. Dus willen we voor de jeugdvereniging nieuw lokalen bouwen, op dezelfde of op een andere locatie. Chiro zelf opteert voor het terrein naast KVK Ettelgem omdat daar meer ruimte is en de straat veel veiliger is“, gaat Anthony Dumarey verder. Daarnaast wil het stadsbestuur de hele Dorpsstraat heraanleggen en verkeersveiliger maken, een subsidie binnenhalen voor een fietspadlus en volkstuintjes aanleggen.”

Kerk afbreken?

“Wat de kerk betreft, is nog niets beslist. Er zijn enkele opties mogelijk: het gebouw een polyvalente invulling geven, de kerk behouden als liturgisch gebouw, alleen de kerktoren behouden of de afbreken en vervangen door een kleinere kerk”, geeft Anthony Dumarey de mogelijkheden aan.

Welke optie het ook wordt, we willen dat ze gedragen wordt door de Ettelgemnaars. Daarom kunnen alle dorpsbewoners tegen 1 april hun suggesties indienen via info@oudenburg.be of afgeven in het stadhuis. Tegen 21 april zorgt onze omgevingsambtenaar voor een afgewerkte projectdefinitie, zodat we die kunnen voorleggen aan de gemeenteraad van 13 mei”, legt de burgemeester uit.

In Ettelgem zullen we in de komende jaren een nooit geziene investering van ruim 5 miljoen euro realiseren, met daarbij 1,7 miljoen euro subsidie voor de school en we hopen nog andere subsidies binnen te halen”, besluit de burgemeester.

Bezorgdheden

Het aanwezige publiek uitte daarna enkele bezorgdheden. Men is bang dat de eigenheid en het karakter van Ettelgem zal verdwijnen als de kerk en de school worden afgebroken. Er is bekommernis in verband met open en groene ruimtes en de onveiligheid in de Dorpsstraat blijft een heikel punt. (LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.