Voorop de stoet, Sint-Maarten op zijn witte schimmel samen met zijn zwarte pieten. In de stoet talrijke kinderen die versierde en uitholde bieten mee droegen. Ook een prachtig uitge...

Voorop de stoet, Sint-Maarten op zijn witte schimmel samen met zijn zwarte pieten. In de stoet talrijke kinderen die versierde en uitholde bieten mee droegen. Ook een prachtig uitgedoste steltloopster zorgde voor een feeërieke sfeer. Ieder kind dat een uitgeholde biet meedroeg, kreeg een Sintkoek en kon een mooie prijs winnen. De tien mooiste bieten werden met een prijs beloond. De winnaars daarvan waren Maxim Declerck, Nora Moreels, Obi Ide, Sterre Inghelbrecht, Laura Decherf, Abel Hollevoet, Lars Samyn, Bas Vermet, Leonard Dalloo en Maud Verdonck. Tien andere prijzen werden verloot. Daarna genoten de aanwezigen van een volksfeest op het Bruwierplein waar het vuurspektakel zeer goed in de smaak viel. De organisatie schat het aantal deelnemers aan het volksfeest op meer dan achthonderd en daarmee scoort het beter dan vorig jaar. Er waren zo maar eventjes 165 versierde bieten. (RI/ foto Coghe)