Topfunctie voor Torhoutenaar bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Stefaan Samaey (53) verlaat na 31 jaar inzet de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De Guimardstraat in Brussel, waar zich het hoofdkwartier van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevindt, mag zich opmaken voor de komst van een Torhoutenaar. Vanaf 1 september wordt Stefaan Samaey (53) directeur van de dienst Personeel van de genoemde koepel. Een topfunctie met grote impact.

Stefaan dient een team van een 15-tal medewerkers aan te sturen, die gespecialiseerd zijn in alle vormen van regelgeving inzake onderwijspersoneel: van het basis- en het bijzonder onderwijs tot het secundair onderwijs, een stukje hoger onderwijs, de internaten, de ondersteuningsnetwerken en het administratief en onderhoudspersoneel.

Na 31 jaar Sint-Rembert verlaat hij het schip

Dat betekent dat Stefaan na 31 jaar in de Scholengroep Sint-Rembert en de Scholengemeenschap Houtland het vertrouwde schip verlaat. Op weg naar minder vertrouwde wateren, al zijn de personeelsvraagstukken in het onderwijs hem zeker niet vreemd. Maar waar hij nu ‘s middags in het landelijke zijwegje van de Kortemarkstraat thuis ongestoord zijn voetjes onder tafel kon steken, wordt het straks minstens driemaal in de week pendelen tussen Torhout en de hoofdstad.

“Het was tijd geworden voor iets anders. Op elke directeur zit er een houdbaarheidsdatum”

Stefaan is getrouwd met Marleen Vandoorne (54). Ze hebben een dochter An (28) en een zoon Bart (26). Stefaan is in 1991 als regent aan zijn lerarenloopbaan begonnen: hij gaf geschiedenis, godsdienst en voornamelijk Frans aan het Torhoutse VLTI. Na een jaar werd hij leraar en studiemeester aan de middenschool van Lichtervelde en in 1996 coördinator van de eerste graad van het Torhoutse college (Sint-Jozefsinstituut). In 1999 klom hij er op tot directeur van de middenschool Sint-Rembert. In 2007 zette hij, en dit tot nu, een nieuwe stap in zijn loopbaan: hij werd benoemd tot coördinerende directeur van de Scholengemeenschap Houtland, waartoe de secundaire scholen van de Scholengroep Sint-Rembert, het Margareta Maria Instituut uit Kortemark en de BuSO-school De Wissel van Tordale behoren. Tegelijk maakte hij deel uit van het beleidsteam van de Scholengroep Sint-Rembert. Hij blijft die taken nog tot eind augustus behartigen, maar loopt intussen al in om zich op zijn nieuwe taak in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen te kunnen voorbereiden.

Zware selectieprocedure voor nieuwe job

“De selectieprocedure voor de functie van directeur personeel, uitgedokterd door een gespecialiseerd bureau, was niet van de poes”, aldus Stefaan. “Maar ik ben blij dat ik door de koepel verkozen werd. Toen ik over de vacature hoorde, heb ik uiteraard getwijfeld, maar je moet op een gegeven moment de knoop durven doorhakken en ervoor gaan. Altijd vind je wel een reden om het niet te doen. Plus: het was tijd geworden voor iets anders. Op elke directeur zit er een houdbaarheidsdatum. Niettemin verlaat ik de scholengroep met pijn in het hart. Een periode van 31 jaar sluit je niet zomaar af. Aangezien ik Torhoutenaar blijf, zal ik de collega’s gelukkig nog hier en daar ontmoeten, in de winkel of op straat, of nog even op school.”

In de Guimardstraat gaan ze al maar beter op zoek naar een collectie Franse chansons, want Stefaan is niet alleen een grote liefhebber van dat muziekgenre, maar ook een eminente kenner. Voorts verzamelt hij strips, leest en schrijft graag en is fan van de Franse cultuur. Hij staat tevens bekend als een mensenvriend. Een gevoelige man, die weet hoe je empathie schrijft en die te doen heeft met elke medemens.

Uitdagingen zijn groot in het onderwijs

“Met mijn team in Brussel dien ik mij grosso modo op vier grote taken toe te spitsen”, legt hij uit. “Vooreerst de vragen van de katholieke scholen omtrent personeelszaken zo goed mogelijk beantwoorden. Ten tweede de nieuwe regelgeving inzake personeelskwesties zo snel mogelijk aan de scholen doorspelen. Ten derde vanuit onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen van tijd tot tijd de onderhandelingen over heikele kwesties voeren met de vakbonden en het kabinet van Onderwijs. En ten slotte het HR-beleid binnen de eigen organisatie op punt zetten en tegelijk de scholen op dat vlak helpen.”

Stefaan beseft dat in tijden van schrijnend lerarentekort de uitdagingen groot zijn en dat lang niet alles met een vingerknip op te lossen valt. Hij hoopt niettemin zijn steentje bij te dragen. Als harde werker zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan hem zeker een gedegen kracht hebben.

“Zoals de zaken er nu voorstaan, werk ik voor de helft van de week van thuis uit en ga ik voor de andere helft naar Brussel”, zegt hij. “Dat wordt aanpassen. De ideale wereld bestaat nu eenmaal niet.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.