Aan de Sint-Amanduskerk in Zwevegem werd dinsdagavond een nieuwe ruilboekenkast in gebruik genomen. Het is een oude telefooncel dat omgevormd werd. Ze vervangt ook de oude boekenkast die er vijf jaar terug geplaatst werd maar zo goed als versleten was.

"De ruilboekenkast, waar mensen een boek kunnen meenemen en een ander er terug instoppen, kent heel wat bijval. Iemand van de bibliotheek komt geregeld controleren en merkt toch dat er een grote circulatie van de boeken is.", zegt cultuurschepen Isabelle Degezelle.

De nieuwe ruilboekenkast werd nu ingericht in een oude telefooncel. "Het werd even zoeken om nog zo'n exemplaar te vinden. Met wat aanpassingen kon er een mooie ruilboekenkast van gemaakt worden.", aldus nog de schepen.

Het is de bedoeling om in de gemeente een soort netwerk aan dergelijke kasten te vormen. Daarin worden ook particuliere initiatieven zoals de ruilboekenkast van Kim Polfliet in Moen, opgenomen. In de kast zijn er naast de klassieke romans ook strips en soms zelfs DVD's te vinden.