‘t Scharnier verliest 30.000 euro subsidie

Pablo Annys.© (Foto Davy Coghe)
Pablo Annys.© (Foto Davy Coghe)
Redactie KW

30.000 euro minder per jaar: daarmee moet studieondersteuning ’t Scharnier van OCMW Brugge het vanaf nu doen. Het ministerie van onderwijs schrapte zonder voorafgaande aankondiging de jaarlijkse subsidie. “Door deze herziening komen naar schatting 25 kwetsbare gezinnen in regio Brugge en Blankenberge in de kou te staan”, zegt coördinator Laurens Debonne.

Het bericht over de geschrapte subsidie bij ’t Scharnier kwam er eind vorig jaar als een donderslag bij heldere hemel. De bijdrage werd stopgezet zonder aankondiging van bevoegd minister Ben Weyts.

“Het is altijd schrikken bij zo’n mededeling”, zegt Laurens Debonne. “We beseffen dat de impact voor de maatschappelijk kwetsbare gezinnen die we sinds jaar en dag in Blankenberge en Brugge ondersteunen, niet min is. Onze begeleiding is in handen van studenten uit het hoger onderwijs uit sociale en didactische richtingen. Zij zijn de contactpersonen aan huis bij de betrokken gezinnen, en bieden voor elk van hen zo’n 20 studieondersteuningen aan huis. Op jaarbasis kunnen we ze 140 gezinnen duurzaam helpen. Het feit dat ons budget met 30.000 euro krimpt, maakt dus dat een zeer effectieve methodiek zwaar getroffen wordt, zonder aanwijsbare reden.”

’t Scharnier is niet de enige dienst die in de klappen deelt. Ook De Katrol in Oostende en Kompanjon in Gent verliezen de subsidie van 30.000 euro. Het zijn uitgerekend deze organisaties die tijdens de eerste coronagolf maximaal investeerden in de ‘pedagogische reserve’, om schoolgaande kinderen te begeleiden en aan boord te houden tijdens de lockdown.

“Vorig schooljaar hebben zowat alle Brugse en Blankenbergse basisscholen een ondersteuningsverklaring voor ’t Scharnier ondertekend. Na vijftien jaar zijn we een breed gedragen en geliefd project. De hap uit ons budget betekent meteen een halftijdse contactpersoon minder in dienst. Die kan makkelijk 500 uur aan studieondersteuning coveren, op maat van 25 gezinnen. De kinderen in kwestie zijn de dupe van deze herziening en dat snijdt. Het voordeel is wel dat de lokale besturen van Brugge en Blankenberge in ons blijven geloven en dat we ons werk dus zullen verderzetten. Maar het wordt er op deze manier niet makkelijker op.”

Ook schepen Pablo Annys bevestigt dat ’t Scharnier extra onder druk komt te staan, nu de gereserveerde 30.000 euro uit het budget verdwijnt.

“De centen voor ‘t Scharnier zijn geen fait divers, ze zijn broodnodig”, klinkt het bij de schepen. “Onze medewerkers begeleiden de studenten die bij gezinnen thuis werken systematisch in groep en faciliteren ‘peer support’, evaluatie en bijsturing. Dankzij checklists en een uitgebreide bibliotheek met didactisch materiaal verzekeren we, samen met het Huis van het Kind, dag na dag de kwaliteit van deze studieondersteuning. Zo kunnen studenten door hun stage een pak ervaring opdoen in het werken met gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Het is een troef die ze meenemen richting arbeidsmarkt.”

De inzet van ’t Scharnier reikt dus verder dan de schoolbanken, onderstreept Annys. De hele maatschappij plukt er zekere zin de vruchten van, omdat kwetsbare schoolgaande kinderen op een duurzame manier omringd en ondersteund worden.

“Daarom kiest ’t Scharnier er ook bewust voor om studieondersteuning aan te bieden aan het hele gezin. Het gaat niet zomaar om een praatje slaan of rekensommen maken met één kind. We willen de afstand tussen gezin en school zoveel mogelijk verkleinen. Ouders in de doelgroep staan soms wantrouwig tegenover het onderwijs, maar door de doordachte aanpak kan ‘t Scharnier dat gevoel stap voor stap wegwerken. Zo realiseren we dankzij volhouding, man- en vrouwkracht en middelen, een duurzame band tussen ouders en leerkrachten.”

Idealiter kan ’t Scharnier, net als zusterorganisaties Kompanjon en De Katrol, dus aanspraak blijven maken op de vertrouwde budgetten. Laurens Debonne en schepen Annys breken er vol overtuiging een lans voor.

“We hebben bij minister Weyts met aandrang gevraagd of het mogelijk is om deze middelen vanaf nu structureel te maken. Vergeet niet dat het aantal kwetsbare gezinnen in Brugge en Blankenberge, stijgt. De kansarmoede-index van Kind & Gezin toont voor Zeebrugge en Blankenberge de hoogste cijfers in heel Vlaanderen. Scholen en CLB’s melden meer gezinnen aan dan elders. Met structurele middelen kunnen we alsnog diegenen bereiken die nu uit de boot dreigen te vallen. We hopen dat de minister oor heeft naar ons verzoek en dat er weer licht gaat schijnen aan het eind van de tunnel. Het zou voor alle betrokken gezinnen en kinderen een goede zaak zijn”, besluit Pablo Annys.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.