Dat de wijk Spijker en Schardauw een grondige make-over krijgt, was al langer bekend. Met een tentoonstelling bestaande uit een maquette en verschillende informatieve panelen in 't Gebeurte, het buurthuis op de wijk, wil sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp de eerste plannen vormelijk voorstellen. "Net als het gemeentebestuur hechten wij veel belang aan draagvlak bij de bewoners voor onze projecten", zegt voorzitter Etienne Vancoppenolle. "Een beeld zegt nog altijd meer dan 1.000 woorden, vandaar deze tentoonstelling. Op deze manier willen we tonen aan iedereen die interesse heeft in de toekomst van de wijk, wat de mogelijkheden voor de site zijn."
...