SP.A+ pleit voor proper water voor alle inwoners in Ingelmunster

Enigo Vandendriessche aan de Mandel.©FODI
Enigo Vandendriessche aan de Mandel.©FODI
Patrick Depypere
Patrick Depypere Showbizzmedewerker

SP.A+-raadslid Enigo Vandendriessche vraagt in Ingelmunster aandacht voor proper water voor alle Ingelmunsternaren. Hij vroeg aan de meerderheid om een bezwaarschrift in te dienen, maar daar ging men niet mee akkoord.

Vlaanderen moet er van Europa voor zorgen dat al haar waterlopen proper zijn tegen 2027. Aanvankelijk was het doel 2015, maar dat is niet gelukt. In de plannen die Vlaanderen vandaag voorstelt, legt men er zich bij neer dat het ook tegen 2027 niet zal lukken. Nog tot 14 maart kan iedereen die dat wil bezwaar indienen tegen die zogenaamde ‘stroomgebiedbeheerplannen’. SP.A+-gemeenteraadslid Enigo Vandendriessche bekeek wat de plannen betekenen voor Ingelmunster. De Mandel en het kanaal Roeselare-Leie zijn de belangrijkste waterlopen in de Brigandsgemeente. In de plannen die voorliggen zijn beide waterlopen ingedeeld in klasse zes. Dat wil zeggen dat de ‘goede ecologische toestand’ zelfs niet gehaald zal worden tegen 2033. Geen proper water dus voor Ingelmunster met deze plannen. Nochtans is het volgens diezelfde plannen technisch haalbaar om in een groot deel van de Mandel én in het kanaal Roeselare-Leie proper water te krijgen tegen 2027. “Maar dit kost teveel”, zegt Vlaanderen. Enigo Vandendriessche: “Dat Vlaanderen alle ambities voor onze regio zomaar opgeeft is onaanvaardbaar. We weten dat de waterkwaliteit heel slecht is, we weten hoe het komt én we weten wat eraan gedaan moet worden. Vlaanderen moet haar verantwoordelijkheid nemen en hogere ambities voorleggen aan Europa.”

Drie soorten vervuilers

Wat zijn nu precies de oorzaken van de slechte toestand? “De vervuiling van onze waterlopen komt grosso modo van drie soorten bronnen. Er zijn in Vlaanderen nog steeds 400.000 woningen niet aangesloten op de riolering. In Ingelmunster gaat het over 24% van de inwoners van wie hun afvalwater ongezuiverd in de waterlopen komt. Een versnelde aansluiting van deze woningen op de riolering is dus broodnodig. Dit is echter maar een deel van de oplossing. Naast de huishoudens zijn ook de landbouw én de industrie mee verantwoordelijk voor de slechte waterkwaliteit”, vervolgt het raadslid. “Bedrijven lozen afvalwater op waterlopen, en de landbouw zorgt voor grote hoeveelheden mest en pesticiden in onze beken. Het is aan Vlaanderen om ook hier maatregelen te nemen. Zo moet onder andere het mestbeleid dringend worden aangepakt. Eind vorig jaar trok de VMM hiervoor nog aan de alarmbel. De uitdagingen zijn niet min, maar dat wil niet zeggen dat er geen ambitie kan zijn. In de Vlaamse plannen zoals die vandaag voorliggen is de ambitie veel te laag. Veel verder dat het plukken van het laaghangend fruit komt men niet. Daarom gaan wij als partij bezwaar indienen tegen de plannen en vragen we het schepencollege om dat ook te doen. Ook de Ingelmunsternaren verdienen immers proper water”, besluit Enigo .

Volledige doelstelling

Bevoegd schepen Jan Rosseel reageerde: “Ook wij hopen dat de Mandel en het kanaal zo snel mogelijk opnieuw een goede waterkwaliteit zullen krijgen. Daarvoor zijn er heel wat inspanningen nodig. Bij een deel van deze inspanningen gaat het om maatregelen op Vlaams of provinciaal niveau inzake bemesting, ecologisch herstel van waterlopen en waterbeheersing. Als gemeente zijn wij steeds bereid om hierin mee te werken, zonder daar zelfs een specifieke taakverdeling in te hebben. Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater komt de gemeente wel in beeld inzake het rioleringsbeleid. Tegen 2027 is de minimale doelstelling om 1/3 van de totale reductiedoelstelling te halen.” De schepen toonde enkele slides en gaf een opsomming van de al uitgevoerde en komende realisaties, waarna hij duidelijk benadrukte dat de gemeente niet alleen de minimum doelstelling, maar zelfs de volledige doelstelling zal behalen. “We vinden het dus niet wenselijk om een bezwaar in te dienen”, besloot hij.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier