Woensdag maakte het schepencollege het meerjarenplan bekend. Daarin stonden enkele opvallende lijnen tekst. "Het stadsbestuur ging eerst en vooral met de fijne kam door haar eigen uitgaven. We willen een slanke overheid zijn, die zich richt op haar kerntaken en niet langer doet wat het middenveld of privépartners reeds voldoende organiseren. Zo starten we gesprekken met externe partners, zowel privé als non-profit, om onze activiteiten van catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg verder te zetten. Uiteraard gaan we daarover in overleg met het personeel en de vakbonden."
...