Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk heeft het stadsbestuur de meerjarenplanning af. Op 14 december wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. "We gingen met een fijne kam door onze uitgaven", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Daarom zullen we samenwerken met externe partners, die sommige zaken zoals catering of gezinszorg kunnen overnemen van het stadsbestuur."
...

Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk heeft het stadsbestuur de meerjarenplanning af. Op 14 december wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. "We gingen met een fijne kam door onze uitgaven", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Daarom zullen we samenwerken met externe partners, die sommige zaken zoals catering of gezinszorg kunnen overnemen van het stadsbestuur."In totaal wordt er 136 miljoen euro geïnvesteerd. Dat betekent ook dat op het einde van de rit, in 2025, de schulden zullen gestegen zijn. Op het einde van vorige legislatuur bedroegen de schulden 108 miljoen euro, in 2025 zal dat 142 miljoen zijn.Een opvallende maatregel is het voorzien van twaalf bezoeken aan het containerpark per jaar, per Oostendenaar. Het containerpark blijft wel gratis, maar de dertiende keer zal je dus niet meer binnen kunnen. Ook de gratis ophaling van grof huisvuil wordt afgeschaft. De belastingen op reclamedrukwerk en benzinepompen worden verhoogd, allemaal vanuit de filosofie 'de vervuiler betaalt'.Nieuw is dat Oostende ook, in navolging van enkele andere steden, zal optreden tegen mensen die sigarettenpeuken op de grond gooien. In eerste instantie krijg je een GAS-boete van 100 euro, blijf je je peuken op de grond gooien, loopt het op tot 350 euro. Er zullen mensen ingezet worden die speciaal hierop controleren. Alle vuilnisbakken zullen wel worden aangepast en zullen een aparte asbak krijgen.Het Oostendse stadhuis wordt volledig gerenoveerd. Het stadsbestuur zal daarvoor een nieuwbouw zetten op de huidige parking. Tijdens de werken zullen alle stadsdiensten naar dat gebouw verhuizen. Nadien zal het Sociaal Huis naar de nieuwbouw komen. Wat er met de huidige gebouwen van het Sociaal Huis zal gebeuren, is nog niet beslist. De stad zal ook een dertigtal gebouwen verkopen.Er komt een tijdelijke redderspost op het strand aan het Kursaal. Daar zullen reddingsdiensten, politie en brandweer gecoördineerd kunnen optreden bij problemen zoals verloren gelopen kinderen.Nog meer opknapwerken: aan de bibliotheek, de Venetiaanse Gaanderijen en het Stadsmuseum. Ook de Koninklijke Stallingen worden deze legislatuur aangepakt. Het Noordzeeaquarium wordt ook aangepakt, maar het gebouw zal een nieuwe toekomst krijgen.Ook heel wat straten worden heraangelegd. Zo staan onder meer de straten rond De Grote Post op het programma, het centrum van Stene Dorp, de Steense Dijk tussen de Torhoutsesteenweg en de Mariakerkelaan en de Stuiverstraat tot aan de Gistelsesteenweg.Er vallen enkele premies weg: de premie voor jongeren die een eerste woning kopen en de gevelrenovatiepremie verdwijnen. In de plaats daarvan wordt de onroerende voorheffing terugbetaald bij de aankoop en verbouwing van een eerste woning. Ook de terugbetaling van het lidgeld van een sportclub (10 euro per jaar) valt weg.