https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Site Moermanparking blijft zeker deze legislatuur nog dienst doen als parkeerplaats

Parkeren op de Moermanparking kan zeker nog tot het einde van de legislatuur.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Parkeren op de Moermanparking kan zeker nog tot het einde van de legislatuur.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Het stadsbestuur kwam recent tot een overeenkomst met het gemeenschapsonderwijs, dat voor 85 procent eigenaar was, om de grond van de Moermanparking over te kopen. “Dit blijft zeker deze legislatuur nog parking”, bevestigde schepen Henk Kindt. De stad betaalt twee miljoen euro, het gemeenschapsonderwijs beloofde het geld te investeren in de lokale scholengemeenschap.

Stefaan Van Coillie (CD&). “Roeselare is voor 15 procent eigenaar van de site Moermanparking, de resterende 85 procent is eigendom van GO! Scholengroep. Tussen beide partijen werd in september 2009 een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de uitbating van centrumparking Moerman. Het laatste huurcontract liep ten einde op 31 augustus 2019. Na het einde van deze huurovereenkomst is de stad de huur verder blijven betalen zodat het gebruik van de parking niet in het gedrang kwam. In de notulen van het Schepencollege van 7 december 2020 lezen we dat de stad zal overgaan tot de aankoop van het aandeel van GO! en dit op hun vraag. Rekening houdend met het schattingsverslag en de kostenraming van de sanering is dit een opportuniteit die de Stad wil aangrijpen. Hoelang zal de Moermanparking nog beschikbaar zijn als parking?Welke plannen heeft de Stad met deze site op langere termijn?”

Strategische ligging

Henk Kindt (SP.A & De Vernieuwers): “We zijn met het college overeengekomen om voor twee miljoen euro het deel van het gemeenschapsonderwijs over te kopen. Het is een dossier met een lange voorgeschiedenis waar de bal in het kamp van het gemeenschapsonderwijs lag. De parking hebben we verder gebruikt en de huur ook telkens weten te verlengen. Het gemeenschapsonderwijs gaf ons de kans om dit kopen, de opbrengst zal ten goede komen aan de lokale scholengemeenschap. We hebben nu één site in handen met een strategische ligging. Het is de bedoeling deze legislatuur de functie van parkeren daar te behouden en een nieuwe visie te ontwikkelen naar de verdere toekomst toe.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten