Sint-Pietersplas wordt de Brugse Blaarmeersen met strand en zwemzone

Het toekomstige Brugse strand, met zwemzone aan de Sint-Pietersplas.
Stefan Vankerkhoven

De stad Brugge heeft een masterplan voor de Sint-Pietersplas klaar. Over tien jaar moet deze zone uitgroeien tot de Brugse Blaarmeersen, naar het Gentse voorbeeld: een stedelijke groenpool voor watersport en openluchtrecreatie, met camping, sportvelden en een zilverroute. Dat is een groene wandellus voor senioren. Het masterplan wordt op maandag 25 oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Brugse gemeenteraad. Enig obstakel is dat eigenaars bereid moeten zijn om hun grond te verhuren of te verkopen aan een kandidaat-uitbater van een camping en sportvelden.

De landbouwgronden ten noorden en ten oosten van de Sint-Pietersplas in Brugge kregen enkele jaren geleden al een recreatiebestemming. Om toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden besliste de stad om voor deze 67 hectare een masterplan op te maken. Na een jaar onderzoek is het studiebureau BUUR klaar met zijn huiswerk. “Het resultaat is een evenwicht tussen sport, recreatie en natuur op en rond de Sint-Pietersplas, met respect voor de ecologische en landschappelijke kwaliteit”, zeggen urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Schaarse ruimte

Het masterplan telt zes uitgangspunten. “Er moet een gezonde balans zijn tussen de driehoofdfuncties, zodat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt. Omdat de ruimte in de stad schaars is, opteren we voor meervoudig ruimtegebruik en slimme combinaties en het stapelen van functies. Bijvoorbeeld een basketveld bovenop een cafetaria of kleedruimtes, de velden gebruiken voor voetbal, rugby én frisbee”, stelt Franky Demon.

De Blankenbergse Dijk wordt een groen wandel- en fietspad zonder parkeerplaatsen.
De Blankenbergse Dijk wordt een groen wandel- en fietspad zonder parkeerplaatsen.

Het recreatiegebied moet klimaatbestendig zijn. “Een koelteplek met veel schaduw in de zomer, maar ook een buffer bij overvloedige regenval. Daarom is er ruimte voor waterlopen, grachten en beken. In de nieuwe gebouwen zullen hoge duurzaamheidseisen gelden”, aldus de urbanisatieschepen.

Mercedes Van Volcem benadrukt dat het recreatiegebied ook een functie moet vervullen als lokaal ontspanningsgebied, met zilverroute – een groene wandellus. Zo betekent het project ook een meerwaarde voor de omwonenden. Het hele gebied zal een samenhangend geheel zijn, met eenduidig materiaal- en kleurgebruik. Bovendien moet de site veilig en vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.

Zwemzone

Aan de zuidkant van de Sint-Pietersplas voorziet de stad een publieke en bewaakte, zachtglooiende strand- en zwemzone, die misschien al volgende zomer operationeel zal zijn. Op de hoek met de Sint-Pietersmolenstraat wordt een nieuw entreepaviljoen voorzien, met douches, toiletten, kleedkamers en lockers, maar ook met vergaderlokalen voor plaatselijke verenigingen en zelfs een dans- en yogaruimte.

Het toekomstig recreatiegebied van 67 hectare.
Het toekomstig recreatiegebied van 67 hectare.

Om een verstoring van de broedzones en de toekomstige oeverzwaluwwand te vermijden, wordt de wandelroute in noordelijke richting opgeschoven tot boven de huidige boomgaard. Er is ook een verbinding voorzien met de noordelijke weilanden. Volgens Mercedes Van Volcem passeert de noordwestelijke fietsverbinding langs de site en wordt er ter hoogte van de hoeve aan de Blankenbergse Dijk 155, hopelijk met Vlaamse subsidies, een stuk natte natuur gecreëerd om de waterhuishouding in het gebied optimaal te houden.

Camping

Ten oosten van de Blankenbergse Dijk voorziet het masterplan ruimte voor niet-watergebonden sporten. Er zijn vijf multifunctionele sportvelden en een bikepark ingetekend, naast een multifunctioneel sportgebouw. Voorts plant de stad in die zone een groen kampeerterrein voor tenten en kampeerauto’s. “Geen vaste chalets”, benadrukt Franky Demon. Hij maakt zich sterk dat er zeker kandidaten zullen opdagen om een camping uit te baten.

Ten noorden van het projectgebied komt er een bufferzone met geboortebos, hondenlosloopweide en hondenzwemzone en eventueel een paintball-zone. Aangezien de parkeerplaatsen langs de Blankenbergse Dijk op termijn verdwijnen, zodat dit een groene fiets- en wandelweg wordt, vermeldt het masterplan aan de oostzijde ook een parking voor 150 auto’s. Het masterplan zal de komende tien jaar in stappen uitgevoerd worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.