Roeselare scoort in stadsmonitor, al blijft groen moeilijk punt voor de inwoners

Een drukke winkelstraat tijdens een normaal Batjesweekend. De inwoners van Roeselare toonden zich alvast erg tevreden over het winkelaanbod en de horeca, twee aspecten die hand in hand gaan. (foto SB)© STEFAAN BEEL
Een drukke winkelstraat tijdens een normaal Batjesweekend. De inwoners van Roeselare toonden zich alvast erg tevreden over het winkelaanbod en de horeca, twee aspecten die hand in hand gaan. (foto SB)© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De Roeselarenaar smaakt het aanbod van de horeca en de handelaars. De tevredenheidsscore over de winkels is de hoogste van alle centrumsteden. Dat is een van de vaststellingen uit de stadsmonitor die driejaarlijks wordt gepubliceerd. “Maar we mogen niet blind zijn voor de zaken waarbij we minder goed scoren, zoals de groenvoorziening en het samenleven met andere culturen”, aldus burgemeester Kris Declercq.

De driejaarlijkse Stadsmonitor brengt het leven in de 13 centrumsteden in kaart aan de hand van een vragenlijst bij meer dan 150.000 Vlamingen en data uit andere Vlaamse en federale bronnen. De vragenlijst werd uitgestuurd in het najaar van 2020. De vragenlijst had betrekking op heel diverse thema’s zoals onderwijs, mobiliteit, ondernemen, zorg en gezondheid en armoede. Een van de voornaamste conclusies is dat een grote meerderheid van de burgers graag in Roeselare woont, werkt en leeft.

“Roeselare is een van de snelst groeiende centrumsteden en toch zijn we op alle vlakken een leefbare en duurzame stad, waar het goed wonen en werken is. De waardering van de inwoners die we lezen in de resultaten van de stadsmonitor zijn een duw in de rug. Dat betekent dat we met z’n allen goed bezig zijn. Op dat elan doen we oltegoare voort”, reageert burgemeester Kris Declercq tevreden.

Inwonersaantal groeit

“We blijven een van de snelst groeiende centrumsteden, dit jaar na Sint-Niklaas en Turnhout. Het inwonersaantal groeide met 5 procent in 5 jaar. Daarvan woont ruim de helft van de Roeselarenaars in een gezin met kinderen. 15 procent van de Roeselarenaars woont alleen. Een opvallend cijfer: 79 procent is de voorbije 10 jaar niet verhuisd. Dat betekent dus dat de bevolking in de lift zit, maar standvastig blijft.”

“De Roeselarenaar waardeert de horeca- en winkelvoorzieningen. Met 87 procent zijn we met de tevredenheid over het winkelaanbod zelfs koploper bij de Vlaamse centrumsteden. Roeselare investeert sterk in shopping en beleving en dat toont zich in de resultaten. De waardering voor de bibliotheek behoort tot een van de hoogste van Vlaanderen en hiermee wordt bevestigd dat ARhus toonaangevend is in Vlaanderen. De helft van de Roeselarenaars vindt vlot de weg naar cultuur binnen de stad, zo blijkt ook.”

“Roeselare blijft een betaalbare stad om in te wonen. Het aandeel eigenaars van een woning is hoog in en de aankoopprijzen zijn voor woningen en appartementen zijn haalbaar. In Roeselare is er een erg laag cijfer voor burgers met betalingsproblemen over wonen – wat niet wegneemt dat de stad blijft aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft. De appreciatie van de netheid van straten, pleinen en voetpaden stijgt met 5 procent. Ook de waardering voor de aanleg van parken (84 procent) en de uitstraling van monumenten en gebouwen in de stad (75 procent) stijgt.”

“In vergelijking met andere centrumsteden blijft Roeselare erg betaalbaar”

De Roeselarenaar geeft communicatie en participatie een uitstekend rapport en waardeert de (digitale) dienstverlening (onder andere via het meldpunt 1788). Die trend zet zich door in het vertrouwen in de lokale politiezone RIHO, dat het sterkst stijgt ten opzichte van de andere centrumsteden.

Samenlevingsprobleem

Groen blijft een heikel punt. In Vlaanderen is gemiddeld 8 op de 10 tevreden met het groen in de gemeente, in Roeselare is maar 66 procent tevreden met de hoeveelheid natuur- en groenvoorzieningen. Inwoners van Roeselare zochten ook minder vaak het groen op (in bos, park of groenzone) in de eigen of in een ander gemeente. Daarnaast valt op dat Roeselare van alle centrumsteden het slechtst scoort op vlak van samenleven met andere cultuur. Dat was ook bij de vorige meting al het geval. “Aan de andere kant zien we dat 57 procent wel open staat voor ontmoeting, dat is wat contradictorisch”, aldus de burgemeester.

“Maar het bevestigt wat we al wisten, dat we op deze vlakken nog beter kunnen doen. We pikten al eerder dit signaal op en maakten de afgelopen jaren budget vrij en zetten acties op om te werken aan een meer diverse, groene en duurzame stad. Dat blijft Roeselare in de toekomst ook doen, onder andere met het samenlevingsplan (met rechten en plichten voor onze inwoners) dat de stad dit najaar lanceert. Met de acties onder de vlag van de Klimaatswitch (zoals de 100.000 extra bomen) zet Roeselare in op een stad die vriendelijk is voor de luchtwegen, groener is, veiliger, met meer aangename plaatsen, enz.”, aldus Kris Declercq.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.