Rode Kruis reikt brevetten uit in stadhuis van Diksmuide

De cursisten die hun brevet ontvingen, samen met het bestuur van het Rode Kruis, burgemeester Lies Laridon en schepenen Marc Deprez, Marc De Keyrel, Greet Dever, Katleen Winne en Martin Obin. © ACK
Redactie KW

Op maandag 13 maart werden in het stadhuis van Diksmuide de brevetten uitgereikt van het Rode Kruis. Burgemeester Lies Laridon bedankte de vele vrijwilligers van het Rode Kruis.

“Het Rode Kruis afdeling Diksmuide is van grote waarde, niet alleen voor de bewoners van onze stad maar ook voor de bezoekers. Bij evenementen kunnen wij telkens een beroep op de vrijwilligers van het Rode Kruis doen en we zijn dan ook blij dat we, na de lange periode van de pandemie, opnieuw iedereen die een brevet behaalde na het volgen van een cursus bij het Rode Kruis, in het stadhuis kunnen ontvangen.”

AED-toestellen

Schepen Katleen Winne duidde op het belang van het gebruik van AED. “Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis, slechts vijf à tien procent overleeft die. Door binnen de drie tot maximaal vijf minuten te starten met de reanimatie en door de automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken worden de overlevingskansen met 70% verhoogd. Rode Kruis Vlaanderen wil met het project Hartveilig enerzijds de overlevingskansen van de slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Daarvoor worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd en opgeleid in reanimatie en het gebruik van AED. Diksmuide wil hartveilig zijn en is dan ook trots op het label Hartveilige stad, een kwaliteitslabel dat we haalden dankzij de inspanningen van het Rode Kruis en alle cursisten.”

Label Hartveilig

Danny Lonneville van het Rode Kruis Diksmuide wees erop dat heel wat is veranderd in de afdeling: “Voorzitter Marc De Muynck werd vervangen door Sally Missiaens, Hein Deseure werd pr en werving, Steven Vandermesche werd penningmeester en Fleur verantwoordelijke Jeugd Rode Kruis. Vera Casier ging op rust en het voorbije jaar ontvielen ons Christiane Bruynooghe en Jean Paesbrugge. Vandaag zijn 12 mensen geslaagd als EHBO Helper, het voorbije jaar werden een aantal themalessen hartveilig aangeboden aan het personeel van stad Diksmuide en het wzc Yserheem en ook andere verenigingen tonen interesse in reanimatie en defibrillatie. Dat resulteerde in een 120 tal deelnemers. De Gezinsbond ontvangt vandaag ook het label Hartveilig.”

Lokaal

Tot slot deelde Danny Lonneville nog de grote bezorgdheid van het Rode Kruis Diksmuide in verband met hun lokaal waarop burgemeester Lies Laridon antwoordde: “Het Rode Kruis moet zich geen zorgen maken over een toekomstig lokaal. Het lokaal dat nu gebruikt wordt, wordt door drie verschillende groepen gebruikt: de politie, het Rode Kruis en de polyvalente zaal door verschillende verenigingen. De politie is een nieuw hoofdkantoor aan het realiseren op de site van het belastingengebouw, daar zullen al hun diensten in één gebouw gecentraliseerd worden. De politieraad gaf de goedkeuring voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor de prijs van 8,5 miljoen euro. Nu worden de werken gegund en we hopen dat het tegen 2025 klaar is. Intussen kan het Rode Kruis nog altijd zijn lokaal blijven gebruiken en zal het stadsbestuur uitkijken naar een nieuwe locatie.” (ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.