Reningelst wil weide van boer Jos redden

Heel wat inwoners zijn het niet eens met de plannen om de weide van boer Jos te verkavelen. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Met de Facebookgroep ‘De Weide van Boer Jos’ heeft een grote groep Reningelstnaars de handen in elkaar geslagen. Ze protesteren tegen de plannen van het Poperingse stadsbestuur om een weide van 1,2 hectare in het hartje van het dorp te verkavelen.

Jos Six en Moniek Desmet baten al meer dan dertig jaar een boerderij uit in het centrum van Reningelst. “Achter de boerderij ligt een mooie weide waar onze koeien in de zomer kunnen grazen”, vertelt Jos. “Er staan essen en ze is omringd door een oude haag. Voor ons is deze weide ideaal: koeien die nog moeten kalven en pasgeboren kalfjes kunnen we zo gemakkelijk in het oog houden.”

De afgelopen weken was de weide van boer Jos het voorwerp van nogal wat commotie. Onder meer op Facebook protesteren dorpsbewoners tegen de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het stadsbestuur wil de komende tien jaar minstens twintig extra wooneenheden creëren en focust daarbij in eerste instantie op de weide in kwestie.

“Niet realistisch”

Maar boer Jos en een aantal buurtbewoners willen daar niet van weten, en krijgen daarbij de steun van Groen en Open VLD. “De weide is zeldzaam in zijn soort in de regio. In zijn huidige vorm, is de weide met de bomen al zichtbaar op kaarten uit 1792”, zegt Marjolein, dochter van Jos en Moniek. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog boden de bomen bescherming aan vluchtelingen. Vandaag bieden ze koeien bescherming tegen de zon. En natuurlijk huizen er allerlei soorten kleine dieren in de bomen en de haag.”

“De Gecoro beveelt aan om tot tegen de stallen te bouwen, maar dat is verre van realistisch”, pikt Jos in. “Veel buurtbewoners vinden dat deze weide deel uitmaakt van de identiteit van het dorp.”

“Zelfs een deel van ons erf zou bouwgrond worden”

Een buurvrouw merkt op dat de weide de troef en groene long is van Reningelst. “Indien er in de weide wordt gebouwd, zie ik niet in waarom ik in Reningelst zou blijven wonen“, zegt Hilda Hardeman. “Ik kan dan even goed naar een wijk in de stad verhuizen.”

“Voor sommigen staat leefbaarheid van een dorp gelijk aan verkavelen”, zegt buurtbewoner Hendrik Vannieuwenhuise. “Vijftig jaar geleden waren er geen wijken en waren er veel meer winkels en cafés. Alle verkavelingen in de voorbije 40 jaar hebben dat niet gekeerd. Als verkavelen synoniem is om een dorp levend te houden, veroordeel je een dorp om tot in den treure te gaan verkavelen. Vroeg of laat moet er gezocht worden naar een manier om een dorp leefbaar te houden, zonder uitbreiding. Nadat Vlaanderen 40 jaar verkaveld heeft, moeten we overgebleven open ruimten bepleiten.”

“Zuurstof voor dorp”

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) begrijpt niet waarom er nu zoveel protest is en vermoedt politieke recuperatie door de oppositie. “Het stadsbestuur stelt deze woonuitbreiding voor met de beste bedoelingen. Dat de leefbaarheid van een dorp niet afhangt van woonuitbreiding is wellicht juist, maar dat neemt niet weg dat woonuitbreiding voor een dorp toch heel belangrijk kan zijn. Nieuwe gezinnen kunnen een dorp zuurstof geven. Dat kan cruciaal zijn voor de dorpsschool.”

De burgemeester benadrukt dat het structuurplan een beleidsdocument is en dat daarmee nog niets definitief vastgesteld wordt. “We gingen uit dat hiervoor een draagvlak was in het dorp”, aldus Christof Dejaegher. “Twee maanden geleden gaven we een infosessie voor een zeventigtal mensen, daar kwam slechts één reactie op dit voorstel. Bovendien liep er voor de helft van de huidige site al eerder een voorbereiding van een verkavelingsproject op gronden van dezelfde eigenaars. Dit project werd om meerdere redenen stopgezet. De site is trouwens enkel in een ouder BPA aangeduid als groenzone, terwijl het gewestplan woonbestemming voorziet. Het perceel is dan ook volledig omgeven door eerder ontwikkelde verkavelingen. De andere potentiële sites zijn landbouwgebied, vandaar dat het logischer is om in te breiden dan uit te breiden. Dat is ook de visie van de Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse overheid.”

Als er dan toch verkaveld moet worden, moet dat volgens Groen-lijsttrekker Alex Colpaert op de site van het voormalig voetbalplein gebeuren. “De zone is weliswaar niet opgenomen in de woonkern van Reningelst, maar paalt eraan. Het gaat om gronden die in het gewestplan als agrarisch zijn ingekleurd, maar waar al heel lang geen landbouwactiviteit meer plaatsvindt. Het ligt niet in een signaalgebied, noch in biologisch waardevol gebied. Het ligt niet zo dicht bij de kerk als de weide van boer Jos, die niet rechtstreeks aansluit op het kerkplein, maar veel dichter bij de Zevekotestraat, waar heel wat winkels zijn. Het is om al deze redenen aangewezen dat deze gronden worden bestemd als bouwgrond en opgenomen in de woonkern van Reningelst. Vermits de omschrijving van de woonkernen door de provincie werd bepaald, moet een herziening hiervan worden aangevraagd.”

“De stad weerhield de site van het voetbalveld niet omdat dit wellicht nooit aanvaard zal worden door de hogere overheden, omwille van de uitbreiding richting West-Vlaamse heuvels. Het is de enige zone in onze stad waar er agrarisch gebied met ecologisch belang vastgesteld werd”, reageert burgemeester Christof Dejaegher.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.