Kans op Hubo in Torhoutse Zomerstraat, maar buurt is tegen

Het voorste deel van de weide aan de rotonde ‘t Engelshof zou als groenzone behouden blijven. De Hubo is op het achterste deel aan de Zomerstraat voorzien.©Johan Sabbe
Het voorste deel van de weide aan de rotonde ‘t Engelshof zou als groenzone behouden blijven. De Hubo is op het achterste deel aan de Zomerstraat voorzien.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het Torhoutse stadsbestuur heeft in het najaar de omgevingsvergunning geweigerd voor een supermarkt op grond tussen de Zomerstraat en de Vredelaan. Projectontwikkelaar Groep Vanhee heeft het dossier intussen grondig aangepast en zopas een nieuwe vergunning aangevraagd voor een doe-het-zelfzaak. Dat zou de plaatselijke Hubo de kans bieden om weg te trekken uit de Zwevezelestraat. De buurtbewoners zijn echter tegen.

Toch is kans reëel dat het College van Burgemeester en Schepenen de omgevingsvergunning dit keer wél goedkeurt. Na de weigering van de vergunning voor een supermarkt heeft Groep Vanhee ervoor gekozen om geen beroepsprocedure op te starten, maar integendeel in constructief overleg te gaan met burgemeester Kristof Audenaert en de betrokken stadsadministratie.

Oorspronkelijke plannen zijn afgezwakt

Door de oorspronkelijke plannen af te zwakken, wil de projectontwikkelaar tegemoetkomen aan de bezorgdheden inzake verkeer- en wateroverlast, zoals door de buurtbewoners geopperd. Ook de provinciale dienst Waterlopen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de stedelijke deskundige Mobiliteit en de stedelijke omgevingsambtenaar hadden een negatief advies gegeven voor de komst van een supermarkt.

De burgemeester kan uiteraard niet op de mogelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning voor een doe-het-zelfzaak vooruitlopen, maar bevestigt de gesprekken die er met de projectontwikkelaar zijn geweest. “We hebben inderdaad constructief van gedachten gewisseld”, zegt hij. “De komst van een doe-het-zelfzaak is een heel ander verhaal dan dat van een supermarkt. De verkeersstromen en de impact op de omgeving zijn beperkter.”

Minder verkeer en extra groenzone

“We vonden het afketsen van een nieuwe supermarkt een gemiste kans voor Torhout, maar we hebben dat project laten schieten toen we geen vergunning kregen”, aldus zaakvoerder Franky Vanhee. “We vonden het verstandiger om voor de weg vooruit te kiezen en onze plannen een nieuwe wending te geven. Een doe-het-zelfzaak heeft een veel lichter klantenprofiel dan een supermarkt. Bij de komst van de Hubo kunnen we de verharde parkingzone met ruim de helft verkleinen en aan de rotonde ’t Engelshof een weide behouden, die voor meer groen zorgt en tegelijkertijd dienst doet als extra waterbuffer. Die bijkomende groenzone maakt de integratie in de omgeving zachter en vergroot de buffer met de horecazaak Estaminet In ’t Hof van Engeland. We zouden de toegang tot de Hubo vormelijk en qua materiaalgebruik uitwerken op maat van de buurt. Conclusie: het verkeer wordt in dit nieuwe dossier sterk verminderd in vergelijking met een supermarkt, er komt meer groen en het hele project krijgt een beperktere schaalomvang.”

Buren vrezen verkeersonveiligheid en wateroverlast

De buurtbewoners vielen compleet uit de lucht, toen ze de nieuwe wending in het dossier vernamen. Ze waren door niemand op de hoogte gebracht. “We betreuren dat we zoiets via de media moeten vernemen”, verwoordt Frederik Vanparys het gemeenschappelijke burenstandpunt. “Ook bij de komst van de Hubo vrezen we overlast. Het bevoorraden van de winkel met grote vrachtwagens zal tot problemen leiden. We blijven, net als in het supermarktdossier, bang voor de verkeersveiligheid en de waterproblematiek. De bewuste grond bevindt zich in wat mogelijk overstromingsgevoelig gebied heet. Er zijn in Torhout geschiktere plaatsen voor zo’n doe-het-zelfzaak dan op Don Bosco, die een aangename woonwijk is met veel bewoners en een kleuter- en basisschool. De site is nu grotendeels ingekleurd als agrarisch gebied en deels als residentieel woongebied met nevenbestemming handel. Stedenbouwkundig kan daar dus geen dergelijke grote winkel met bijhorende parking komen.”

De Torhoutse vestiging van de doe-het-zelfzaak Hubo bevindt zich momenteel net naast het grootwarenhuis Aldi in de Zwevezelestraat, maar wil daar al langer weg. Nu is de kans reëel.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.