Project met tijdelijke appartementen voor daklozen in Kortrijk verhuist: “Stond al vast vóór komst van detentiehuis”

Olaf Verhaeghe

Het Housing First-project in Kortrijk verhuist. Vandaag kunnen kwetsbare dak- en thuislozen nog voor een korte periode terecht in een negental flats van zorgcentrum Akkerwinde, maar die appartementen werden verkocht. Vlaams Belang wijst naar de komst van het detentiehuis in woonzorgcentrum Lichtendal als oorzaak, maar schepen Philippe De Coene (Vooruit) benadrukt dat de verhuizing altijd al voorzien was.

De stad Kortrijk gaat op zoek naar negen nieuwe woningen of appartementen om het Housing First-project voort zetten. Dat project in de schoot van W13 en in samenwerking het CAW Zuid-West-Vlaanderen richt zich op de meest kwetsbare dak- en thuislozen en voorziet hen tijdelijk van een crisis- of doorgangswoning in afwachting van een meer permanente oplossing. Vandaag kunnen die mensen terecht in negen serviceflats van Akkerwinde, vlak bij de site van het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal.

In de serviceflats op Akkerwinde van Housing First verblijven meestal een vier- of vijftal mensen in kwetsbare situaties. Heel vaak gaat het om dak- en thuislozen die kampen met gezondheidsproblemen of verslavingsproblematieken. Gemiddeld blijven ze daar een zestal maanden, tot de diensten van het OCMW of CAW een langdurige oplossing hebben gevonden. Tijdens de eerste en tweede coronagolf in 2020 werden de appartementen ook ingeschakeld om met corona besmette dak- en thuislozen een veilige plek voor hun quarantaine te bieden.

Oplossing altijd voorzien

Volgens Vlaams Belang, oppositiepartij in Kortrijk, ligt de aangekondigde komst van het nieuwe detentiehuis aan de basis van de verhuizing van Housing First. “Alles en iedereen moet wijken voor het gevangenisproject van Van Quickenborne”, stelt Wouter Vermeersch op basis van een eigen analyse van het aangepaste meerjarenplan. De partij die zich al weken tegen de komst van het detentiehuis naar de site-Lichtendal verzet, vraagt zich af of de andere OCMW’s van W13 ‘zomaar akkoord gaan met de vaststelling dat ook de meest kwetsbare daklozen, bij het aanbreken van de winter, op zoek moeten gaan naar een nieuw onderdak en moeten wijken voor criminelen?’

Maar Kortrijks schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit) benadrukt dat Akkerwinde sowieso op de lijst stond met te verkopen patrimonium. “Dat we voor Housing First een andere oplossing zouden moeten zoeken, was altijd al voorzien”, zegt hij. “Dat stond al vast nog voor er sprake was van de komst van het detentiehuis. We hebben met het detentiehuis zelfs een voordeel omdat we de appartementen zullen kunnen verhuren. Een groot deel van die huurinkomsten zullen we gebruiken om de negen nieuwe woningen of appartementen te financieren. Als stad nemen we absoluut verder het voortouw in het helpen en begeleiden van kwetsbaren, dak- en thuislozen.”

De voorzitter van W13 is dan ook niet onder de indruk van de ‘verwijten’ die Wouter Vermeersch en Vlaams Belang aan het adres van het Kortrijkse stadsbestuur uiten. “Er stelt zich geen financieel probleem, geen tijdsprobleem, geen locatieprobleem en dus ook geen beleidsprobleem. Een van de pistes die we bekijken, is een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij, maar ik kan garanderen dat er nergens een gat zal vallen. Niemand die nood heeft aan de hulp van Housing First, valt uit de boot.”

Vlaams Belang eerder tegen?

“Ik wil Wouter Vermeersch er trouwens aan herinneren dat het net een van zijn militanten van Vlaams Belang was die bij de start van Housing First in Akkerwinde onrust zaaide in de buurt. De daklozen zouden er voor overlast zorgen, klonk het. Die man lag aan de basis van de kritiek en protest tegen de opvang. Ik ben ontroerd door het medeleven van Vlaams Belang met de kwetsbaren in deze, maar je kan niet de ene keer voor en een andere keer tegen zijn. Zo werkt het niet.”

Die opmerking schiet bij Wouter Vermeersch in het verkeerde keelgat. “Dit zijn valse en lasterlijke beschuldigingen”, zegt hij. “De man over wie schepen De Coene spreekt is iemand die ‘een verkeerde’ reactie op Facebook heeft geformuleerd. Die zou berichten van Vlaams Belang en mezelf hebben gedeeld. Een militant van Vlaams Belang blijkt dus iemand te zijn die onze posts op sociale media deelt, onrust zaaien blijkt dus een reactie posten op diezelfde sociale media te zijn. Dat gaf de schepen ook toe in de gemeenteraadscommissie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.