PostCoronaMovement wil dromen omzetten in betere wereld

IT-leerkracht Christophe Steyaert zet zich in voor het burgerplatform. © DC
Stefan Vankerkhoven

Ook Bruggelingen geven mee het burgerplatform PostCorona Movement vorm. Inmiddels telt de beweging al meer dan 9.000 leden, die elk hun dromen online lanceren.

Bruggeling Christophe Steyaert, IT-leraar in het Sint-Lodewijkscollege, beheert mee de Facebook-pagina en de website van postcoronamovement.com. “Ik ben niet de oorspronkelijke initiatiefnemer, dat waren vier jonge gasten uit het Gentse. Eén van is de uitgeweken Bruggeling Louis De Jaeger, de Founder of ByeBye Grass, bekend van de gazonbrief aan de Koning. Maar toen ik hun oproep zag passeren, heb ik mij geëngageerd. Ons burgerplatform telt inmiddels een honderdtal vrijwilligers en 9.000 leden. Opvallend is dat 65 procent van onze leden vrouwen zijn.”

Constructief nadenken over de samenleving

“De PostCorona Movement is een beweging die mensen verenigt die samen constructief willen nadenken over de samenleving. Ons online platform wil constructieve verandering in de samenleving faciliteren. Blijvende verandering is maar mogelijk wanneer we de verschillende perspectieven meenemen. Het gaat hier niet om het vinden van dé waarheid, maar we willen ruimte creëren waarin mensen met verschillende perspectieven respectvol met elkaar in dialoog kunnen gaan. Uit dergelijke dialogen kunnen hele constructieve oplossingen ontstaan. We creëren een apolitiek forum waarin de verschillende stemmen elkaar respectvol kunnen ontmoeten en samen tot actie kunnen overgaan. We profileren ons dus noch links noch rechts!”

Betere wereld

“We zien deze coronapauze als een kans om te dromen van een betere wereld“, zo staat te lezen op de website van de PostCorona Movement. Webmaster Christophe Steyaert benadrukt dat de initiatiefnemers zeker niet willen voorbijgaan aan het feit dat het coronavirus heel wat pijn en verwarring meebrengt: “‘Geliefden, ouders, grootouders die ernstig ziek vallen, mensen die alleen sterven of via Skype afscheid moeten nemen met de familie, mensen die hun job verliezen of technisch werkloos zijn en niet zeker weten hoe ze nu financieel rond moeten komen, ouders die ineens de rol van leerkracht, ouder en werknemer moeten zien te combineren om het gezin draaiende te houden.”

Kans om kritisch te reflecteren

“We vinden het belangrijk om hier bij stil te staan. Tegelijk draagt elke crisis een zaadje van verandering in zich. Een mooie analogie hiervoor is die van een machine die dringend aan onderhoud toe is, maar niemand die hem durft stil te leggen, uit schrik voor de consequenties. Nu de machine toch stil ligt, is het de uitgelezen kans om wat onderhoud en verbeteringen aan te brengen voor we terug van start gaan. Nu krijgen we dus een bijzondere kans om kritisch te reflecteren over wat we willen doen. De vraag is echter “In welke richting willen we verandering zien?” Dit platform is een poging om, ondanks de tegenslag, het beste van deze crisis te maken door die constructieve zaadjes van verandering de kans te geven om te ontkiemen. Het is uitzonderlijk dat heel onze samenleving collectief stilvalt. Als burgers moeten we niet lijdzaam ondergaan wat er in de samenleving gebeurt maar kunnen we ook zelf actie ondernemen en deze samen vorm geven. Ieder steentje zorgt er voor dat de rivier een andere wending neemt. Wees een steentje en werp jezelf in deze rivier. Hoe meer er volgen, hoe groter de hoop steentjes en hoe mooier en groter de verandering.”

Duizenden dromen

Volgens Christophe Steyaert zijn er inmiddels al duizend dromen gepost: “We vragen aan iedereen om het positief te houden. Het is niet de bedoeling dat mensen via onze Facebook-pagina hun mening over van alles ventileren. Maar wel concrete voorstellen doen. Het zijn niet altijd grootse dingen, maar vaak warme boodschappen en kleine stappen naar een andere wereld. Zoals affiches maken om aan je venster te hangen. Uiteraard ook dromen over een basisinkomen, meer burgerparticatie, solidariteit, diversiteit en een beter klimaat.”

“Wanneer iemand zijn droom via ons platform deelt, worden andere mensen hierdoor aangetrokken. Je kan gemakkelijk filteren op onderwerpen zoals economie en werk, onderwijs, samenleving, natuur, milieu en landbouw… Zo ontstaan er groepjes met gelijkgezinden en hieruit ontstaan plannen, die kunnen uitgroeien tot breder, rijker en gedragen projecten die echt kans op slagen hebben. Via onze beweging krijgen mensen een platform om elkaar te ontmoeten en te co-creëren. Van zodra er een concreet uitgewerkt plan is, is het tijd voor actie. Het is aan die groepjes ideeënmakers om die acties zelf te realiseren. Wij helpen ook door ondersteunende partners te zoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan VormingPlus of de Koning Boudewijn Stichting. Zo creëren we samen de toekomst”, aldus Christophe Steyaert. (SV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.