Plannen vernieuwing Bekegemse dorpskern voorgesteld

Er was veel belangstelling voor de voorstelling van de plannen voor een vernieuwde dorpskern. © Coghe
Rudi Ilegems
Rudi Ilegems Medewerker KW

Dinsdagavond stelde een ontwerpteam, dat nauw samenwerkt met het gemeente, de mogelijke plannen voor een vernieuwde dorpskern in Bekegem voor.

Bekegem werd eerder al door de Provincie geselecteerd voor de opmaak van een dorp-masterplan. Bij de opmaak van de plannen werd rekening gehouden met de opmerkingen van veel inwoners. Een uitgebreid participatietraject, met talrijke interviews en groepsgesprekken tijdens luistersessies, rondleidingen door de inwoners en een ontwerp-driedaagse gingen de voorstelling van de plannen vooraf.

“In het kader van haar plattelandsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen het ontwikkelen van visies op de toekomst van dorpen”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “In het Meerjarenplan hadden we vanuit het lokaal bestuur al een aantal projecten op til staan in Bekegem, waaronder de nieuwe parking en de vrije tijdszone rond De Kouter. Het is op basis van deze plannen dat de Provincie besloot om met ons in zee te gaan voor dit project. Ik wil de verwachtingen van de inwoners een beetje temperen, want veel van de ideeën die hier werden voorgesteld, gaan verder dan wat kan gerealiseerd worden tijdens de huidige legislatuur van het bestuur. Uiteraard werden wel al de eerste stappen gezet om een aantal pijnpunten van de Bekegemse dorpskern aan te pakken.”

Trager verkeer

“Zo werd bouwgrond aangekocht voor een bedrag van 270.000 euro om meer parkeergelegenheid te voorzien. Er is daarnaast nog een budget van 230.000 euro voor de aanleg ervan. We gaan ook investeren in de omgeving van het ontmoetingscentrum De Kouter.”

Naast de bijkomende parkeergelegenheid en de omgeving van De Kouter wil men op termijn ook de Dorpsstraat aanpakken. Volgens het onderzoeksteam is er eigenlijk geen doorgaand verkeer in Bekegem, een gemeente waar je dus enkel komt als je er ook moet zijn. Het is dan ook de bedoeling om het verkeer nog trager te doen verlopen door allerlei ingrepen. Voorstellen die op tafel liggen, zijn de uitbreiding van de bestaande 30 km-zone, de aanleg van een ontmoetingplein ter hoogte van de school en de aanleg van meer groen. Er is ook sprake van het voorzien van een Hoppinpunt, een vervoersknooppunt waar verschillende vervoermogelijkheden, denk aan de bus en eventueel zelfs een deelauto, zouden samengebracht worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.