Philippe De Coene over zes jaar W13: “Eén gemeente alleen kan nooit wat we samen doen”

Philippe De Coene, voorzitter van W13. (foto OV)
Olaf Verhaeghe

Welzijnsvereniging W13 viert haar zesde verjaardag. Omdat goed sociaal beleid niet aan de grenzen van steden en gemeenten stopt, beslisten 13 lokale OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen om nauwer samen te werken op vier kernthema’s. Maar waarvoor staat W13 eigenlijk? En vooral: wat doen ze? Vijf vragen en antwoorden over toen, vandaag en morgen.

1. Wie en waarom W13?

In juni 2015, twee jaar na de eerste verkennende samenwerkingsgesprekken, wordt W13 officieel boven de doopvont gehouden. “We hadden al een regionaal overleg met de OCMW-voorzitters, maar dat was te weinig daadkrachtig. Daar was iedereen het over eens”, zegt Philippe De Coene (Vooruit), voorzitter van W13 en schepen van Sociale Vooruitgang in Kortrijk. “Op dat moment waren wij de eerste welzijnsvereniging die lokale OCMW’s samenbracht met het CAW om zo het sociaal beleid veel beter op elkaar af te stemmen.”

Deden mee van de start: Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Wevelgem, Menen, Waregem, Lendelede en Wervik. Twee jaar later sloot met Wielsbeke een veertiende gemeente aan. Van zes vaste medewerkers groeide W13 vandaag naar een team van 70.

2. Waar zet W13 op in?

W13 werkt op vier kernthema’s: zorg, wonen, werk en armoede. Elke gemeente draagt elk jaar één euro per inwoner bij. Daarnaast worden concrete acties gefinancierd met projectmiddelen. “Het model die wij hebben, wordt geapprecieerd en er wordt met veel belangstelling gekeken”, oppert Philippe De Coene. “Onze regio heeft een sterke cultuur van regionale samenwerking, maar voor mensen in een kwetsbare situatie was die er voor W13 nog niet. Sociaal beleid stopt niet aan de gemeentegrens, vandaar ons initiatief.”

3. Wat betekent W13 voor kwetsbaren?

Het voedselherverdelingsproject Foodact 13 springt het meest in het oog. Het team haalt voedseloverschotten op bij supermarkten, bakkers en de REO-Veiling om het tot bij gezinnen die het nodig hebben te brengen. In 2020 werd zo maar liefst 360.000 kilo voedsel opgehaald en herverdeeld. In de eerste helft van 2021 gaat het al om 220.000 kilogram. De vraag bij gezinnen neemt overigens jaar na jaar toe. “Foodact 13 is een ongelooflijke organisatie, waar we ook een tewerkstellingsproject aan koppelen”, aldus De Coene. “Op Kortrijkse schaal zou je dat misschien nog zelf kunnen doen, maar een kleinere gemeente kan dit nooit autonoom organiseren. Eén gemeente alleen kan niet wat wij samen kunnen.”

We doen veel achter de schermen, maar voor die mensen is dat een wezenlijk verschil – Philippe De Coene, voorzitter W13

Naast de herverdeling is er ook de regionale woonclub, waarbij honderden gezinnen in de regio geholpen en begeleid worden in hun zoektocht naar een huurwoning. Meer dan 550 gezinnen kregen of krijgen die begeleiding in 2020, 234 van hen vonden intussen een geschikte woning. Ook het energiehuis waar kwetsbare mensen een renteloze lening voor energiebevorderende maatregelen kunnen krijgen (134 dossiers voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro, red.) en het jeugdhulpprogramma Konnekti waar een plan op maat van kinderen, jongeren of jonge gezinnen wordt ontwikkeld, zijn belangrijke pijlers van W13. “Dat is veel meer achter de schermen, maar maakt voor die mensen absoluut een wezenlijk verschil.”

4. Welke rol speelt W13 tijdens corona?

Zowel op vlak van lokale contactopsporing als bij de organisatie van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra was W13 cruciaal. “Wij waren in de zomer van 2020 de eerste om die lokale contacttracing op te starten, ondanks de tegenwind die we soms voelden”, zegt Philippe De Coene. “Wij waren ervan overtuigd van het idee dat hoe dichter je zoiets bij de mensen doet, hoe efficiënter en beter je kan werken.”

Sinds augustus vorig jaar slaagde het contactopsporingsteam van W13 erin om van de bijna 25.500 besmette inwoners in de regio, er 14.795 persoonlijk te contacteren. “Ik noem dat vrij indrukwekkend, ja. We hebben bewezen dat we er staan”, glimlacht De Coene. “Ons grote voordeel in de strijd tegen corona in de regio was het vlot samenbrengen van alle zorgpartners. Van huisartsen over woonzorgcentra tot AZ Groeningen. Op tien dagen tijd hadden alle personeelsleden en bewoners van de woonzorgcentra hun prik gekregen, met een vaccinatiegraad van 98 procent. Die coördinatie vanuit W13 was daarin hyperbelangrijk.”

5. Waar ligt de toekomst van W13?

Het grote project voor de nabije toekomst is een nooit eerder gedane telling van het aantal dak- en thuislozen in de regio. W13 werkt daarvoor samen met LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven, en UC Louvain. “Hoe kan je een beleid vormgeven als je niet weet over hoeveel mensen je spreekt? Om die mensen zonder vaste verblijfplaats of zonder dak boven het hoofd te kunnen helpen, moeten we die telling doen”, aldus Philippe De Coene. Op 29 oktober zullen alle dak- en thuisloze mensen in kaart worden gebracht. De resultaten van de grootschalige telling worden in februari volgend jaar verwacht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten