Petitie tegen verdwijnen parking, gemeentebestuur weerlegt kritiek

Een pak inwoners uit de Kortrijkstraat maakt zich zorgen over een nakende heraanleg. Daarbij zouden heel wat parkeerplaatsen verdwijnen. Met een petitie willen ze het probleem onder de aandacht brengen. Schepen Desloovere zegt te zoeken naar alternatieven.

Nadat bekend raakte dat de plannen voor een fietszone in het centrum van Zwevegem goedgekeurd werden, gingen enkele mensen uit de Kortrijkstraat op de rem staan. Een aantal parkeerplaatsen zou immers verdwijnen. Bewoners Franky De Fraeye en Veronique Deboosere organiseerden zelfs een petitie. “Bij de opmaak van de plannen werden we niet betrokken, we hebben het vernomen via het infoblad van de gemeente”, zegt Franky. “Uit die plannen blijkt dat de parkeerplaatsen in dit stuk van de Kortrijkstraat zullen verdwijnen. Daar zijn we allerminst gelukkig mee. Ikzelf ben invalide en kan geen grote afstand afleggen om tot aan mijn wagen te geraken. Waar gaan we hem trouwens moeten achterlaten, er is nergens geen andere mogelijkheid om te parkeren.”

We hopen dat men rekening zal houden met de wil van de mensen”

Franky, die al dertig jaar in de Kortrijkstraat woont, zegt geen weet te hebben van een fietsongeval in deze buurt. En blijkbaar staan Franky en Veronique niet alleen met hun ongenoegen. Al meer dan 48 bewoners tekenden de petitie. “Pas op, we hebben zeker niets tegen de fiets en maken niemand verwijten. Wel hopen we dat men rekening zal houden met de wil van de mensen.”

Geen Fietsstraat

De verantwoordelijke schepen, Marc Desloovere (Samen!) zegt op de hoogte te zijn van de problematiek, maar dat de bewoners twee zaken door elkaar halen. “Het parkeer- en circulatieplan werd in november goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan voorziet in hoofdzaak de invoering van een fietszone in het centrum . Deze fietszone loopt door in de Kortrijkstraat, vanaf de kerk tot net over de Kwadepoelstraat, zeg maar tot aan Bakkerij Hoornaert. De fietszone heeft dus geen enkele impact op de parkeerplaatsen die even verder gelegen zijn. Enkel de verkeersregels van een fietszone worden er van toepassing. Concreet wil dit zeggen een maximumsnelheid van 30 km/u, en als automobilist mag je nooit een fietser inhalen.”

“Neen, de nieuwe fietszone heeft geen impact op parkeerplaatsen”

Wat echter wel gevolgen zal hebben, is de geplande heraanleg van de Kortrijkstraat. “We voorzien die heraanleg in drie fases. De eerste start aan de Kasteelstraat en loopt tot aan het kruispunt met de Bekaertstraat. Deze fase is voorzien om dit jaar uit te voeren. De tweede en derde fase zijn voorzien voor de volgende legislatuur. Fase 2 is vanaf de Bekaertstraat tot aan de Hinnestraat en fase 3 vanaf de Hinnestraat tot aan de rotonde van de Q8.”

Momenteel legt men de laatste hand aan de plannen voor de eerste fase . “Een aantal spelers is hierbij betrokken. Het studiebureau maakt de plannen op, maar deze werden besproken en unaniem goedgekeurd op een Project Stuur Groep. Daarin zijn alle gemeentelijke politieke fracties vertegenwoordigd, samen met medewerkers van de provincie, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en busmaatschappij De Lijn. De provincie en het AWV zijn hierbij betrokken omdat ze een deel van de kosten voor hun rekening nemen.”

Verkeersveiligheid

De schepen erkent dat er hier inderdaad parkeerplaatsen zullen verdwijnen. “Als gemeentebestuur kiezen wij voor een veilige straat, met volwaardige voet- en fietspaden . De ruimte hiervoor nodig kan niet overal bereikt worden als wij de parkeervakken behouden. We maken hier dus een keuze in functie van de algemene verkeersveiligheid. Anderzijds zijn wij nog op zoek naar alternatieven voor de parkeerproblematiek die mogelijks zal ontstaan door het schrappen van parkeerplaatsen.”

Van zodra het ontwerp voor de heraanleg van de Kortrijkstraat klaar is, voorziet men een informatievergadering voor de bewoners. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar plaatsvinden. (Geert Vanhessche)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.