Pastoor Fernand Marechal vindt bondgenoot in Brugse burgemeester De fauw

Dirk De fauw en Fernand Maréchal in de kerk van Zeebrugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Pastoor Fernand Maréchal, die humanitaire hulp biedt aan vluchtelingen in nood, krijgt steun vanuit onverwachte hoek. Burgemeester Dirk De fauw vraagt de politie om geen razzia’s meer uit te voeren tijdens soepbedelingen en kant zich tegen de vervolging van Zeebruggenaren die zich ontfermen over transmigranten.

De houding van Dirk De fauw (CD&V) wekt de banbliksem op van gouverneur Carl Decaluwé en de woede van senator Pol Van Den Driessche (N-VA), die vindt dat dit een aanzuigeffect creëert en de burgemeester wil interpelleren tijdens de volgende gemeenteraad. Dokters van de Wereld, bij wie vorig jaar 119 vluchtelingen in Zeebrugge kwamen, zijn verheugd dat ze hun hun werk kunnen voortzetten zonder angst voor intimidatie door de politie.

Welke maatregel nam u?

Dirk De fauw: “Het gaat niet om een politiemaatregel; ik heb trouwens geen zeggenschap over de federale politie. Ik heb enkel mijn standpunt herhaald dat ik al maanden verkondig. Ik vind het onmenselijk dat de politie razzia’s houdt in de kerk, wanneer vrijwilligers soep bedelen aan transmigranten. Het echte nieuws is dat korpschef Dirk Van Nuffel mij onlangs meldde dat de politie een man uit Zeebrugge geverbaliseerd heeft die een slaapzak gegeven heeft aan een transmigrant. De kans bestaat dat die man vervolgd wordt wegens medeplichtigheid aan inbraak en zelfs aan mensensmokkel! Welnu, als dat gebeurt, trek ik mijn toga aan en zal ik naast zijn advocate, Sylvie Micholt, in de rechtbank staan om hem te verdedigen!”

Fernand Maréchal: “De waarheid is dat een Zeebrugs echtpaar uit menslievendheid slaapzakken gegeven heeft aan transmigranten die in de duinen slapen. Ze werden door een politiepatrouille geverbaliseerd! Vooral de federale politie gaat brutaal te werk. Onlangs zijn twintig federale agenten met honden binnengestormd in mijn kerk, enkel om twee vluchtelingen te arresteren. Dat bezorgt de buurt een onveiligheidsgevoel, omdat de mensen ten onrechte denken dat migranten gevaarlijke criminelen zijn.”

“De scheepvaartpolitie toont zich menselijker dan de federale agenten uit het binnenland. Een agent van de scheepvaartpolitie heeft enkele maanden in Zuid-Italië gewerkt, waar er tot 1.000 vluchtelingen per dag arriveren. Hier zijn het er amper 30. De scheepvaartpolitie stuurt geregeld vluchtelingen, van wie ze denken dat ze asiel willen aanvragen, naar mij. Ik geef hen onderdak tot hun papieren in orde zijn. Daarnaast vang ik af en toe tijdelijk transmigranten op die de politie info geven over de mensensmokkelaars.”

U wil nu een infopunt voor transmigranten inrichten. Omdat zij de politie wantrouwen?

Fernand Maréchal: “Dat infopunt bestaat al vier jaar in mijn pastorie! Aanvankelijk werd het gerund door Caritas en het CAW van Oostende, maar laatstgenoemde vereniging is ermee gestopt onder druk van de politiek. De hogere overheid dreigde ermee de subsidies af te pakken van het CAW. Ook gouverneur Carl Decaluwé en voormalig burgemeester Renaat Landuyt boden tegenwind. Ze denken dat een container met douches, een kom soep en gratis consultaties door Dokters van de Wereld een aanzuigeffect creëren. Dat is te gek voor woorden! Die mensen komen naar hier omwille van de haven! Maar door hen wat eten te geven, verminder je precies de overlast die vluchtelingen veroorzaken. Want ik ontken niet dat ze wat overlast veroorzaken.”

Dirk De fauw: “Vluchtelingen komen vaak uit landen waar de politie corrupt is en hen martelt. Dus zijn ze erg wantrouwig ten overstaan van agenten die hen hier arresteren. Vandaar de nood aan een onafhankelijk infopunt. Maar de mensen van Caritas zijn niet juridisch geschoold, daarom verheugt het mij dat de West-Vlaamse Orde van Advocaten net beslist heeft om gratis juridische hulp aan te bieden in Zeebrugge. Ook de bevolking van Zeebrugge zal hiervan gebruik kunnen maken, want tot nu toe moest die naar het Justitiehuis in Brugge om een pro-deo-advocaat aan te vragen.”

Wij helpen niet alleen vluchtelingen, maar ook mensen uit Zeebrugge

Fernand Maréchal: “Dokters van de Wereld heeft hier onlangs drie dagen lang met een mobiel tandartsenkabinet gestaan. Welnu, er hebben evenveel Zeebruggenaren, die niet in orde zijn met hun ziekenbond, als vluchtelingen daarvan gebruik gemaakt. Er dagen ook een twintigtal kansarme Zeebruggenaren op tijdens de voedselbedeling voor evenveel transmigranten. Dank zij de wekelijkse komst van de sociale kruidenier Kaba, is de rij behoeftige Zeebruggenaren nu wat uitgedund. Ik krijg het verwijt dat ik mij enkel bekommer om vluchtelingen en niet om Zeebruggenaren, maar dat is onterecht. In stilte ben ik vaak voor hen bezig.”

Dirk De fauw: “De kansarme Zeebruggenaren kunnen gelukkig ook terecht om steun bij het OCMW, de transmigranten niet.”

Is Dirk De fauw linkser dan zijn voorganger Renaat Landuyt?

Fernand Maréchal: “Noem hem liever humaner. Je moet iedereen op een menselijke manier behandelen. Wie in nood is of uitgehongerd is, hoort hulp of eten te krijgen. Het is immoreel om mensen op te pakken als ze in de kerk een voedselpakket krijgen. Het is alsof je een muis vangt met een blokje kaas! Eten in ontvangst nemen is geen misdrijf. Inbreken of in de haven klimmen wel. De politie moet zich op die misdrijven concentreren. In Nederland stellen burgemeesters in hun gemeente een lokaal ter beschikking voor mensen zonder papieren, tegen het advies van de Nederlandse regering in. Maar zo weten ze wie in hun gemeente rondloopt en winnen ze het vertrouwen van de transmigranten, zodat de kans groter is dat zij niet langer stiekem naar Engeland willen vluchten en asiel aanvragen.”

Is de bevolking van Zeebrugge erg verdeeld over de transmigranten?

Fernand Maréchal: “De onteigeningen voor de nieuwe zeesluis houden hen meer uit hun slaap dan de 30 transmigranten die hier rondlopen. Er is een harde kern, die luidt roept en mij liever dood wenst. Gelukkig gaapt er nog een brede kloof tussen verbale agressie en het uitvoeren van een doodsvonnis. Maar als het zo ver komt, dan is het zo. Ik vind inspiratie bij Oscar Romero, die het ook moest bekopen met zijn leven, maar met zijn dood een brede beweging op gang gebracht heeft in Midden-Amerika. Ik trek mij op aan de dertig Zeebrugse vrijwilligers die de transmigranten humanitaire hulp geven.”

Tegenstanders zeggen dat de transmigranten steeds meer criminele feiten plegen.

Fernand Maréchal: “Ik ontken niet dat er inbraken zijn in woningen, tuinhuisjes en strandcabines. Of diefstallen in winkels. De uitbaters van de plaatselijke Carrefour en de Spar tonen mij de videobeelden en vragen mij of ik de dieven herken. Dat gebeurt wel eens, maar er zijn ook dieven die uit het binnenland naar de kust komen om te stelen. Het is fout om voor alle criminele feiten naar de vluchtelingen te wijzen.”

Dirk de fauw: “Er is een lichte toename van het aantal inbraken. Niet alleen in Zeebrugge, ook in Sint-Andries. Dat heeft weinig met transmigranten te maken. Onlangs gingen onbekenden aan de haal met een televisie. Denk je dat vluchtelingen dat toestel willen meenemen naar Engeland? Maar het verheugt mij dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zopas beslist heeft om de stagiairs van onze politiescholen naar hier te brengen. Meer blauw op straat schrikt criminelen af.”

De Zeebrugse bedrijfsleiders klagen over de grote schade door inklimming.

Dirk De fauw: “Dat zijn misdrijven en die dulden wij niet. Het havenbestuur zal investeren in bijkomende camerabewaking en er wordt een netwerk gemaakt, zodat bewakingsfirma’s elkaar feiten kunnen signaleren. Nu huurt elke onderneming apart een privé-bewakingsdienst in. Overigens verwacht ik door de Brexit een toename van de problemen. Vrachtwagens zullen drie à vier dagen stilstaan in de haven, waardoor meer vluchtelingen zullen proberen zich in die camions te verschuilen.”

“Transmigranten krijgen hulp in de haven”

Pastoor Fernand Maréchal betwist de cijfers van de federale politie over het aantal transmigranten. “7.000 arrestaties in 2018, een record. In werkelijkheid gaat het slechts om een paar honderd vluchtelingen”, zegt hij. “Velen van hen worden tien keer opgepakt en krijgen telkens opnieuw het bevel het land te verlaten. De vrees dat Zeebrugge zal overspoeld door vluchtelingen, is onterecht. Sommigen roepen het doembeeld van Calais op, met 1.000 vluchtelingen. In Zeebrugge zijn er amper vijf afvaarten per dag naar Engeland, in Calais 30. Er geraken dagelijks vluchtelingen in Engeland. Mijn buikgevoel zegt mij dat ze hulp krijgen van mensen in de haven. Er zijn zeker al 400 Iraniërs in een bootje het Kanaal overgestoken. Ik ontmoette zelfs een man die hiervoor een roeibootje gekocht had.” (SVK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.