Gewezen Brugs cultuurschepen Omer Dombrecht overleden

Omer Dombrecht bij zijn eedaflegging als schepen in 1977 in Brugge. Rechts herkennen wij burgemeester Frank Van Acker, zittend schepen Pieter Leys. © Stadsarchief Brugge
Stefan Vankerkhoven

Gewezen Brugs schepen Omer Dombrecht is op zijn uitdrukkelijke wens in intieme kring begraven. Hij overleed op 2 januari, drie dagen voor zijn 91ste verjaardag. VU’er Omer Dombrecht was schepen van cultuur van 1977 tot 1982, onder burgemeester Frank Van Acker.

Omer Dombrecht zag het levenslicht op 5 januari 1932 in Brugge, groeide op in Varsenare en woonde jarenlang in Sint-Kruis. Hij overleed op 2 januari in woonzorgcentrum Westervier. Hij was gehuwd met Livina Vanhecke en laat vier kinderen, meerdere klein- en achterkleinkinderen na.

Deze regent was leraar Nederlands, Engels en Duits in OLVA Assebroek, maar ook politiek actief binnen de Brugse Volksunie, de voorloper van N-VA. “Ik heb nog bij hem in de klas gezeten: een ernstige, ietwat droge leraar. In de jaren ‘60 was hij voorzitter van de VU-afdeling Sint-Kruis en uitgever van het partijblad Vrij en Vrank. Onze partij behaalde toen 20 procent van de stemmen in Sint-Kruis”, vertelt partijgenoot Jean-Marie Bogaert.

Na de fusie van Groot-Brugge werd Omer Dombrecht gemeenteraadslid. Onder de socialistische burgemeester Frank Van Acker was hij schepen voor cultuur van 1977 tot 1982. “Men had hem personeelszaken aangeboden, maar hij had dat departement geweigerd. Ik denk dat die materie hem beter zou gelegen hebben”, aldus Jean-Marie Bogaert.

Volksverheffing

“Omer maakte deel uit van de coalitie die een einde maakte aan honderd jaar CVP-hegemonie in Brugge. Eén van zijn belangrijkste realisaties was dat hij het bibliotheekbezoek gratis maakte. De Bruggelingen mochten gratis boeken ontlenen in de bib. Dat was revolutionair in die tijd. Op die manier wou hij zijn volk verheffen, cultuur was daar het wapen voor”, zegt partijgenoot Pol Van Den Driessche.

Als schepen maakte Omer Dombrecht onder meer van nabij de ontdekking van het graf van hertogin Maria van Bourgondië mee, tijdens werken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Brugge werd toen daarmee in 1979 wereldnieuws. “Omer heeft de avondstoet rond Maria van Bourgondië laten platsvinden, maar het was slechts een eenmalige gebeurtenis”, aldus Jean-Marie Bogaert.

Familieroman

Maar in 1982 raakte Omer Dombrecht niet herkozen als gemeenteraadslid. “Wellicht omdat de Brugse culturele sector niet onverdeeld gelukkig was met zijn beleidskeuzes”, aldus Jean-Martie Bogaert. Tijdens zijn schepenambt bleef Omer Dombrecht zes uren per week les geven, vanaf 1982 keerde hij voltijds terug naar het onderwijs.

Hij was ook voorzitter van de Guido Gezellekring, schreef een historische familieroman ‘Dertien Bittere Jaren’ en was vaak scheidsrechter bij atletiekwedstrijden in Julien Saelens in Assebroek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.