Sinds vrijdagvoormiddag waren zij dag en nacht in de school om maandagochtend vroeg genoeg te zijn om hun kleuter in te schrijven. De school heeft een maximumcapaciteit. Broertjes en zusjes kregen al ...

Sinds vrijdagvoormiddag waren zij dag en nacht in de school om maandagochtend vroeg genoeg te zijn om hun kleuter in te schrijven. De school heeft een maximumcapaciteit. Broertjes en zusjes kregen al voorrang en zo bleven er maar negen plaatsen over.Een ouder vertelt dat er vrijdag plots een ouder opdaagde om zeker te zijn van een plaats. Er volgden er in korte tijd meer en iedereen leek vastbesloten tot maandagochtend daar te blijven om zijn of haar kleuter in te schrijven. De directie liet de ouders in de refter de wacht optrekken. Mathieu Lietaer, die in de Veldstraat in Deerlijk woont, was de tiende die vrijdag aankwam. "Ik sta als eerste op de wachtlijst. Mijn buurman was tien minuten vroeger en hij was niet voor mij. Ik bleef hier toch drie dagen en nachten en hield het mee in het oog of iedereen van de negen kinderen permanent vertegenwoordigd bleef."Maandagochtend startte directrice Isabelle Christianes met de officiële inschrijvingen. Negen op een rij en twee op de reservelijst.