Oostendse Haard kan nu ook eigendomsfraude in buitenland onderzoeken

Hannes Hosten

Als er redenen zijn om eigendomsfraude in het buitenland te vermoeden, kan sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard voortaan een onderzoek starten via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. “Zo blijven sociale huurwoningen voorbehouden aan wie er recht op heeft”, luidt het.

De voorwaarden voor het inschrijven voor en het huren van een sociale woning moeten voldaan zijn én blijven. De Vlaamse Overheid reikt nu extra middelen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen aan om enig vermoeden van eigendomsfraude in het buitenland te onderzoeken. De raad van bestuur van De Oostendse Haard besliste woensdag om gebruik te maken van deze tools. Als er een vermoeden is van (buitenlandse) eigendomsfraude bij een sociale huurder, zal De Oostendse Haard een onderzoek opstarten. Momenteel zijn er enkele dossiers op 1.500 sociale woningen waar de sociale huisvestingsmaatschappij extra alert is.

Huurders van een sociale woning mogen geen onroerende eigendom(men) hebben. Niet in België en niet in het buitenland. Voor België kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen dit controleren via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en het kadaster. Voor eigendommen in het buitenland beschikt de FOD Financiën niet over deze gegevens, wat controle onmogelijk maakt. Er wordt wel met een verklaring op eer van de (kandidaat)-huurder gewerkt. Van zo’n verklaring kan je de waarheid wel in vraag stellen, maar het onderzoeken is niet zo evident én bovendien heel duur.”

Gespecialiseerd buitenlands onderzoek

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sloot daarom een raamovereenkomst af met een pool van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van onroerende goederen in het buitenland. De Oostendse Haard besliste om gebruik te maken van deze extra middelen. Op basis van de resultaten van een onderzoek kan een opzeg van de huurovereenkomst onderbouwd worden, kan de sociale korting teruggevorderd worden of kan een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst ingeleid worden bij de vrederechter.

“We zijn tevreden dat de Vlaamse overheid ons extra tools geeft om specifiek de eigendomsfraude in het buitenland aan te pakken. Onze sociale woningen moeten ingezet worden voor de mensen die er effectief recht op hebben. We gaan niet zomaar al onze dossiers aan een dergelijk onderzoek onderwerpen. We blijven alert. En als er redenen zijn om eigendomsfraude in het buitenland te vermoeden, zullen we een onderzoek opstarten via de VMSW. Dit geldt trouwens voor elke vorm van fraude”, bevestigt Quinten Goekint, voorzitter van De Oostendse Haard.

“Al enkele dossiers met vermoeden van fraude”

“Wij starten bij een intake-gesprek altijd vanuit een vertrouwen. Wij zijn er om kansen te geven, aan die kansen hangen wel wettelijke voorwaarden. Eender wie ons vertrouwen beschaamt, mag er niet op berusten dat wij niet zullen optreden. Als wij redenen hebben om te vermoeden dat een sociale huurder niet oprecht is, dan starten wij een onderzoek. Dat is ook onze plicht tegenover onze andere huurders en de wachtende kandidaat-huurders. Deze extra tools van de VMSW zullen onze werking daarbij helpen”, stelt Vanessa Vens, directeur van De Oostendse Haard.

Op vandaag heeft De Oostendse Haard enkele dossiers waarvan ze al enkele redenen heeft om te vermoeden dat er mogelijk een vorm van fraude speelt. “De toezieners en de maatschappelijk werker zijn onze ogen op het veld. Zij merken al gauw als er iets niet pluis is. Als de aanwijzingen zich opstapelen, dan gaan bij ons de knipperlichten aan. De dossiers waarvan we een fraude-vermoeden hebben, worden de komende tijd verder opgevolgd. Als wij vinden dat er genoeg redenen zijn om ons vermoeden van fraude te toetsen, zullen wij voor die dossiers inderdaad een onderzoek opstarten”, besluiten Vanessa Vens en Quinten Goekint.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.