Ook Roeselare heeft nu een eigen Tejo-huis

Om tegemoet te komen aan de directe noden en lange wachtlijsten in de Jeugdzorg starten enkele professionele therapeuten in de eerste week van januari vrijwillig met een Tejo-huis in de Nijverheidsstraat. Tejo biedt kortdurend, quasi onmiddellijk en gratis laagdrempelige hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.

Enkele professionele therapeuten slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een Tejo-huis in Roeselare. (Foto SB) © STEFAAN BEEL

Sinds 2000 is er een enorme toename van jongeren die in de Jeugdzorg terechtkomen. Er zijn jaarlijks meer dan 28.000 hulpvragen en die vraag blijft voortdurend stijgen. “Elke jongere heeft recht op een goede hulpverlening”, aldus Elien Desmet, psychologe/orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs en die ook haar schouders heeft gezet onder dit Roeselaarse Tejo-huis. “Momenteel kunnen we rekenen op 14 vrijwillige onthaalmedewerkers en therapeuten. Daartoe behoren psychologen, orthopedagogen en mensen die een opleiding volgen in deze zorgsector. De therapie heeft als hoofddoelstelling jongeren te deblokkeren en hun opnieuw op krachten te brengen. Op die manier komt Tejo preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat probleemsituaties niet verder escaleren en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.”

Hulpvragen

“De meest gestelde problemen waarmee zowel jongens als meisjes geconfronteerd worden, zijn van relationele aard. Daarnaast kampen ze ook met depressieve klachten, moeilijk gedrag op school, een negatief zelfbeeld, verwerking van een trauma, angstklachten, agressiebeheersing of verwerking van een echtscheiding. “Andere Tejo-huizen hebben ervaren dat vooral trauma’s een belangrijke reden zijn waarom jongeren bij hen aankloppen. De klemtoon ligt echt op directe en kortdurende hulp. Hoe vroeger je zo’n dingen aanpakt, hoe meer schade je kunt voorkomen”, verduidelijkt Elien. “Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg heeft een wachtlijst van maar liefst 10 maanden. Dat is problematisch voor kinderen met psychische problemen die je met gerichte therapie vaak heel vlug terug op weg kunt helpen. Tejo contacteert indien nodig, de onmiddellijke omgeving van het kind waardoor mediatietherapie ook tot de mogelijkheden behoort.”

Noodzaak

De organisatie is eenvoudig en samenwerkend met een beperkte administratie. Dit concept heeft in geëngageerde Tejo-huizen in Kortrijk, Brugge en Oostende hun nut al bewezen dat onmiddellijke, gespecialiseerde, kortdurende therapeutische aanpak in de eerste lijn werkt en een absolute noodzaak is. “Het is de bedoeling om ons huis te openen op zaterdag, woensdagnamiddag en de andere weekdagen vanaf 16 uur. Telkens uren waarop jongeren normaal schoolvrij zijn.” Tejo Brugge opent haar deuren ook in de vakantieperiodes. “Als we dit met onze vrijwilligers eventueel kunnen organiseren, zullen we dit zeker niet nalaten”, aldus een gedreven psychologe. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Jo Vandeurzen subsidieert deze huizen en ziet hen als onderzoekscentrum waarbij de meest voorkomende oorzaken van psychische noden kunnen worden opgespoord.

Het TEJO-huis bevindt zich in het vroegere CAW in de Nijverheidsstraat 11. Meer info op www.tejo.be of via de facebookpagina Tejo Roeselare.

(KK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.