Onrust over uitbreiding noodopvangcentrum Sijsele

De uitbating van het opvangcentrum wordt verlengd tot december 2022. © Davy Coghe
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

De aangekondigde uitbreiding van het noodopvangcentrum op de kazernesite, met een verlenging tot eind 2022 en een uitbreiding naar 464 bedden, doet vragen rijzen over de lang beloofde ontwikkeling van de ‘Wijk van de Toekomst’. “Niet nodig”, stelt burgemeester Coens. “Er is een akkoord over de sanering en de verkoopakte wordt in februari of maart volgend jaar ondertekend.”

Wordt de Wijk van de Toekomst – met ruimte voor wonen, werken en ontspannen op de kazernesite in Sijsele – de Wijk van de Verre Toekomst? De schampere opmerking klonk al vaker omtrent het dossier van de ontwikkeling van deze site, waarbij een akkoord over de sanering van de vervuilde bodem zorgt voor steeds meer uitstel voor het verwerven ervan door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en Stad Damme.

Overstromingen

Intussen blijft de site eigendom van Defensie en dus de federale overheid, wat er op zijn beurt voor zorgt dat het stadsbestuur weinig te piepen heeft als diezelfde federale overheid beslist om de site opnieuw in te richten als noodopvangcentrum voor asielzoekers. Tussen september 2015 en september 2016 werd de site daarvoor voor het eerst gebruikt, met een capaciteit tot wel 500 personen, en sinds april 2020 verblijven er opnieuw asielzoekers, aanvankelijk met een capaciteit van 300 bedden.

Onder meer als gevolg van de overstromingen in Wallonië de voorbije zomer – waardoor een buffer in de opvangcapaciteit noodzakelijk bleek – werd de capaciteit in Sijsele in stilte opgetrokken van 300 tot 324 personen, net zoals de eerder gecommuniceerde stopzetting van de uitbating eind januari 2022 kennelijk werd verlengd tot april 2022.

Maar daar blijft het dus niet bij. Het Damse stadsbestuur ontving recent een brief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi met de melding dat de uitbating van het centrum nog eens wordt verlengd tot december 2022. Tegelijk wordt de maximale capaciteit verhoogd naar 464 plaatsen. Als reden wordt verwezen naar de crisis in Afghanistan die een bijkomende vluchtelingenstroom op gang brengt en de verminderde capaciteit in de Rode Kruiscentra omdat landgenoten die getroffen zijn door de overstromingen er worden opgevangen.

Het stadsbestuur laat in een mededeling weten dat het de garantie kreeg dat het tijdelijke noodopvangcentrum de voorziene ontwikkeling tot Wijk van de Toekomst niet hindert.

Draagkracht

Alvast bij de oppositiefracties zijn ze niet gerust in deze ontwikkelingen. “We begrijpen wel dat deze mensen moeten opgevangen worden. Maar anderzijds: wat is de draagkracht hierin als stad? Kan Sijsele deze extra druk nog aan. We gaan bijna terug naar de capaciteit van 2015-2016 en toen hebben we toch wel problemen gezien”, stelt gemeenteraadslid Kelly De Sutter van Damse Belangen.

“En we stellen er ons toch ook vragen bij dat deze ontwikkeling de Wijk van de Toekomst niet zou hinderen. We moeten elkaar niets wijs maken: er zal altijd wel ergens op de wereld een crisis zijn waardoor een nieuwe vluchtelingenstroom ontstaat.”

Bij de N-VA fractie klinkt het nog wat forser. “Collega Jos Millecam en ikzelf hebben al vaker aangekaart dat het niet allemaal doetjes zijn die daar zitten en dat er veel vaker opstootjes en vechtpartijen zijn dan men ons doet geloven”, stelt N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe. “Door die uitbreiding wordt de leefbaarheid van de buurt dus verder aangetast. En wat de Wijk van de Toekomst betreft: deze moest de planfase al lang voorbij en op dit ogenblik al grotendeels gerealiseerd zijn. Waren burgemeester en schepenen meer proactief geweest, dan moesten we deze discussie nu niet voeren. Ze staan veel te veel aan de zijlijn te filosoferen.”

Doorbraak

Enigszins verrassend maakt het stadsbestuur nu toch gewag van een doorbraak in de sanering en aansluitend ook verwerving van de site. “Begin 2020 bereikten Stad Damme en WVI al een overeenkomst met Defensie over de prijs voor de kazerne (7 miljoen euro waarvan 1,2 miljoen euro door Damme te betalen, red.) De bodemverontreiniging bleek dus een obstakel voor de ontwikkeling. In opdracht van Defensie werd begin 2020 al een deel gesaneerd maar door de resterende vervuiling kon de aankoop niet afgeklopt worden. Recent overleg zorgde echter voor een doorbraak over de benadering en de aanpak van de bodemsanering”, stelt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Sanering

“Alle betrokkenen scharen zich nu achter een versnelde procedure waarbij de sanering mee betrokken wordt in de verwerving. De saneringskosten zullen dus verrekend worden. Verwacht wordt dat de verkoopakte in de periode februari-maart 2022 eindelijk zal worden ondertekend.” De WVI en de Stad engageren zich nu verder om tegen de effectieve aankoop de structuur op te zetten voor een publiek-private samenwerking die het mogelijk moet maken dat een ontwikkelaar de site omvormt naar het beeld van de Wijk van de Toekomst dat al in 2018 werd goedgekeurd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier