Stad Kortrijk maakt minstens half miljoen euro vrij voor jeugdlokalen

Redactie KW

Stad Kortrijk maakte een functioneel plan op met de problemen die zich kunnen stellen in jeugdlokalen en welke acties er kunnen ondernomen worden. Alle jeugdlokalen zullen ook gescreend worden. Het masterplan werd dinsdagavond gepresenteerd in de jeugdlokalen van Chiro Don Bosco, waar werken aan de gang zijn. Vooral elektriciteit en verwarming wordt er aangepakt.

“Er is nood aan goede jeugdinfrastructuur”, opende schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A). “We hadden geen 100 procent zicht op de situatie en het jeugdbeleidsplan voor Vlaanderen viel weg. Wij vonden het echter nodig dat het beleid en acties omtrent jeugdlokalen formeel neergeschreven werden. Daarom werd er twee jaar gewerkt aan een masterplan over de jeugdlokalen.”

In het masterplan werden een aantal doelstellingen geformuleerd waaraan ook concrete acties worden verbonden. Met het plan trekt de stad naar elk jeugdlokaal. “We kijken ook wie een lokaal nodig heeft, wie aan het verbouwen is, waar er moet gerenoveerd worden en in welke tijd dat dit moet gebeuren”, stelt schepen Herrewyn.

Screening

Volgens de bevoegde schepen is er een grondige screening nodig. “Gratis huisvesting voor de jeugd vinden we belangrijk. We werken ook graag voor iedereen gelijk. Of de jeugd nu in een gehuurd pand of een pand van de stad gehuisvest is, mag eigenlijk voor de vereniging zelf geen verschil uitmaken.”

“We kijken ook hoe herstellingen sneller kunnen gedaan worden. Dat kan eventueel door de groep zelf gebeuren maar we kijken ook naar de mogelijkheid om eventueel een klusjesdienst te creëren. Duurzaamheid is een belangrijk item in het beleidsplan. Zo weinig mogelijk energie verbruiken is belangrijk als klimaatstad. Er moet zo spaarzaam mogelijk omgegaan worden met water, elektriciteit en gas.”

Ook op veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid wordt er fors ingezet. “We willen er toe komen dat in elke jeugdinfrastructuur minstens één lokaal toegankelijk is voor rolstoelen.” Tenslotte wordt ook de omgeving gescreend en worden de routes die naar het jeugdlokaal leiden bekeken. In een tweede luik van het masterplan worden alle huidige jeugdlokalen heel specifiek en nauwkeurig onder de loep genoemen en wordt er een planning opgesteld voor de noodzakelijke ingrepen.

500.000 euro

In de eerste twee jaar staan renovaties op de planning voor Chiro Tsjoef in Heule, Jeugdhuis ‘t Arsenaal in Marke, KSA Pius X in Kortrijk en Jeugdhuis Den Ast in Heule. “Er wordt hiervoor al 500.000 euro vrijgemaakt”, voegde schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open VLD) nog toe. “Jaarlijks wordt er ook al 40.000 euro gebudgetteerd voor lokalen in niet-stadsgebouwen. Hier staan al Jeugdhuis Reflex en Scouts Groeninge op de planning. Voor nieuwbouw moeten aparte budgetten voorzien worden.” (Els Deleu)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.