Renovatiewerken GBS ’t Mozaïek gestart

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe
Rudi Ilegems
Rudi Ilegems Medewerker KW

GBS ’t Mozaïek in de Westkerkestraat wordt de komende twee jaar grondig aangepakt om aan de huidige onderwijsvormen- en normen te kunnen voldoen. Voor de meer dan 300 leerlingen en 40 personeelsleden komt er een nieuwbouwgedeelte met onder andere nieuwe leslokalen en nieuwe sanitaire gedeeltes.

Alle leslokalen krijgen een opfrisbeurt en op de speelplaats komt meer groen. De kostprijs voor het project bedraagt 6 miljoen euro. Dit bedrag ligt 1,5 miljoen euro hoger dan de initiële raming. Dat is het gevolg van de forse stijging van de prijzen van de bouwmaterialen. Het project wordt voor 3,6 miljoen euro gesubsidieerd door Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de gemeente zelf investeert dus 2,4 miljoen euro. Het project zal in fases uitgevoerd worden en aan de communicatie met de ouders zal veel aandacht besteed worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wekelijks, op maandagnamiddag, zijn er werkvergaderingen met de aannemer waar directie en een delegatie van het gemeentebestuur op aanwezig zijn. “Deze zeer ingrijpende werken gaan gepaard met heel wat maatregelen om de normale gang van zaken zo goed mogelijk te verzekeren”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

Er zijn tal van verkeersmaatregelen voorzien om de veiligheid te garanderen

Eenrichtingsverkeer

“Er zijn tal van verkeersmaatregelen voorzien om de veiligheid te garanderen. Zo is de Oscar Willemstraat volledig voorbehouden voor de aannemer en verboden voor doorgaand verkeer. Voor de ouders die hun kinderen komen brengen, de inwoners van de Emiel Coolslaan, Tulpen- en Rozenlaan is er een doorsteek voorzien op het einde van de Tulpenlaan naar de Ernest Claestraat. In de Hoogweg is voortaan enkel eenrichtingsverkeer toegestaan, ook voor fietsers en bromfietsers en op de hoek van de Hoogweg en de Westkerkestraat is er een parkeerverbod van 6.30 tot 17 uur. Ook het werfverkeer moet namelijk via de Hoogweg en de Emiel Coolslaan rijden, daarom is daar ook een parkeerverbod langs beide zijden tijdens de werkuren. Er is wel een kiss&ride-zone ingevoerd tijdens de begin- en einduren van de school in de E. Coolslaan. Ouders die hun kind hebben afgezet, rijden dan weg via de Tulpenlaan. Tijdens een overleg met de omwonenden werden al die maatregelen voorgesteld en om basis van hun opmerkingen hebben we nog twee wijzigingen aangebracht. Zo komt er ook een bijkomende doorsteek naar de Ernest Claestraat in het verlengde van de Kerkhofstraat om zo het verkeer dat van en naar de Zandkorrel gaat, langs daar om te leiden en zo de Tulpenlaan een beetje te ontlasten. Nog op vraag van de omwonenden wordt de Tulpenlaan een fietsstraat.”

Refter buiten gebruik

“Er zijn ook maatregelen die de overlast voor de leerlingen moeten beperken. Zo beschikt de directie vanaf nu maar over de helft meer van de speelplaats. Naast afspraken over het gebruik van de speelplaats, zijn er ook afspraken over het middageten, want ook de refter is voorlopig niet bruikbaar. Voor de turnlessen wordt uitgeweken naar de sporthal. Er komt ook nog een sensibiliseringsactie om het gebruik van de auto om de kinderen af te zetten zoveel mogelijk te beperken. Op de website van de school, www.gbsichtegem.be, staat ook alle info en een link naar een digitaal formulier voor ouders en omwonenden om een vraag te stellen of een onveilige situatie aan te kaarten in verband met de werken.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.