Kuurne geeft schoolpremie aan kwetsbare gezinnen

Schepen van Onderwijs Jan Deprez, burgemeester Francis Benoit, schepen van Armoedebestrijding Bram Deloof en schepen van Gelijke Kansen Els Verhagen. Vooraan: hoofd sociale dienst Elien Desloover en ouderbrugfiguur Marlies Callewaert. (foto ADM)
Redactie KW

Eén op de drie gezinnen maakt zich zorgen over de schoolfacturen die binnenkort in de bus belanden. Kuurne wil kwetsbare gezinnen een schoolpremie geven.

Een duwtje in de rug is meer dan welkom bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gemeentebestuur lanceert daarom een nieuwe schoolpremie. Die premie bestaat uit een vaste opstartpremie en een extra forfait. De opstartpremie bedraagt 80 euro voor kleuters en lagereschoolkinderen. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs bedraagt dit 100 euro.

Schoolmaaltijden

Voor kleuters en kinderen van de lagere school wordt de opstartpremie aangevuld met een maandelijks bedrag van 20 euro voor kosten van opvang en schoolmaaltijden. De steun wordt toegekend aan Kuurnse gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 september.

“Onderwijs is een basisrecht, maar het is echt niet gratis”, vertelt schepen van Onderwijs Jan Deprez, “Voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel niet gemakkelijk hebben, willen we een kleine financiële steun bieden. Dit doen we met de schoolpremie en een extra tussenkomst voor opvang- en maaltijdkosten bij deze gezinnen met kinderen in de basisscholen. Zo proberen we aan ieder kind de beste onderwijskansen aan te bieden.”

Brugfiguren

Gezinnen kunnen zelf eenvoudig nagaan of ze recht hebben op een schoolpremie via referentiebudgetten per type huishouden. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 september via de school bij brugfiguren Marlies en Isabel of bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

“Met deze schoolpremie willen we verhinderen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen niet meer samen met hun vriendjes ’s middags kunnen blijven eten,” zegt schepen van gelijke kansen Els Verhagen, “Deze schoolpremie kan een extra duwtje in de rug zijn voor de ouders.”

Andere toelagen

Maar er is meer. Het Sociaal Huis biedt nog heel wat andere steun om kwetsbare gezinnen een goede start te bezorgen. Je kan een financiële tussenkomst vragen voor allerlei vormen van ontspanning. Denk maar aan lidgeld van sportclubs, abonnementen, inschrijving bij een jeugdbeweging. Of een logopedietoelage of toelage voor specifieke gezondheidszorgen. Het volledige aanbod kan je raadplegen via www.kuuurne.be/sociaalhuis/dienst/premies-en-sociale-voordelen.

In de INFOKuurne van september-oktober wordt de schoolpremie uitgebreid uitgelegd. Het Sociaal Huis zal ook aanwezig zijn bij een aantal infomomenten in de diverse Kuurnse scholen. Op donderdag 8 september van 9u tot 12u is er ook een zitdag plaats rond het groeipakket in het buurthuis van Spijker en Schardauw. Iedereen van Kuurne is welkom zonder afspraak. Brugfiguur Isabelle zal aanwezig zijn om te helpen bij de aanvraag van de schoolpremie. (ADM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.