Klachten over toxisch leiderschap in Brugs SNT: leerkrachten stappen naar arbeidsauditoraat

Het arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar mogelijk toxisch leiderschap in het SNT. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Leekrachten van de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) dienden bij het arbeidsauditoraat een klacht in wegens toxisch leiderschap van de directie. De klacht wordt ondersteund door een petitie met zestig handtekeningen van personeelsleden. Onderwijsschepen Jasper Pillen liet een welzijnsbevraging uitvoeren onder het personeel. Die leverde voorlopig geen bewijzen op voor die aantijgingen. Ook de geviseerde directeur Anthony Strubbe reageert verbaasd: “Het welzijn van alle medewerkers is iets waar ik hard op inzet.” Gaat het om terechte klachten of om een persoonlijke wraakoefening?

Is er in het Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) sprake van toxisch leiderschap? Aan de geheime zitting van de Brugse gemeenteraad werd vorige week om dringende redenen een actueel en persoonsgebonden agendapunt toegevoegd. Enkele Brugse gemeenteraadsleden en schepenen hadden een brief gekregen, waarin leerkrachten het nieuwe directieduo betichten van toxisch leiderschap. Het initiatief zou mee ondersteund worden door zestig leraars, die hun handtekening onder een petitie zetten. Ze dienden ook een klacht in bij het arbeidsauditoraat. Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere bevestigt dit. “Wij voeren momenteel een onderzoek. We verzamelen verklaringen van allerlei personeelsleden om te zien of er iets aan de hand is. We willen de waarheid naar boven brengen. Grote verklaringen gaan we daar voorlopig niet over afleggen.”

Anonieme brief

In de anonieme e-mail die de ronde doet, die ook wij konden bemachtigen, staat het volgende: “Wij willen u op de hoogte stellen van de neerlegging van een klacht bij het arbeidsauditoraat naar aanleiding van mogelijk toxisch leiderschap aan SNT-CVO (Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen) in Brugge. Op basis van verschillende getuigenissen en een steunbrief, ondertekend door meer dan 60 leerkrachten, is deze stap naar justitie absoluut gerechtvaardigd.”

“Deze steunbrief, die eerder al werd bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, kwam tot stand nadat zeven medewerkers met een sleutelpositie doelbewust aan de kant werden geschoven. Gezien de nakende benoeming van de nieuwe directieleden dient dit hoogdringend te worden aangepakt, dit in het belang van de vele collega’s die hieronder lijden en nog steeds door ziekte uitvallen of overwegen SNT te verlaten.”

Vaste benoeming uitgesteld

De timing van de brief lijkt niet lukraak gekozen. De klacht is gericht tegen de nieuwe directeur en de adjunct-directeur, die sinds juni 2021 aangesteld zijn. Het stadsbestuur had vorige week hun tijdelijke benoeming moeten omzetten in een vast contract en dit moeten laten bekrachtigen door de gemeenteraad. Maar het dossier werd inderhaast van de agenda geschrapt. Het stadsbestuur wil eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten.

Onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) had al vernomen dat er wat spanningen zaten in de pedagogische aanpak tussen de directie en enkele leraars. Maar hij wijst erop dat de directie benoemd werd door een onafhankelijke jury en dat de directeur en zijn adjunct als besten uit de toelatingsproef gekomen waren.

Ook hij heeft de brief ontvangen en heeft inmiddels, in overleg met de vakbonden, een welvaartsbevraging laten uitvoeren onder het voltallig personeel van de SNT om de klachten te kunnen objectiveren. De voorlopige resultaten van de enquête zouden naar verluidt niet alarmerend zijn. Omdat het een persoonsgebonden materie is en omdat het arbeidsauditoraat de klacht onderzoekt, onthoudt schepen Jasper Pillen zich van elk commentaar.

Angstcultuur

Volgens onze bronnen zou er uit die welvaartsbevraging nog geen zwaar problematisch gedrag van de directie af te leiden zijn. Bovendien levert ook de anonieme brief geen echt bewijs van toxisch leiderschap. Een raadslid, dat met enkele SNT-leerkrachten kon spreken, stelt dat er toch iets aan de gang is in de SNT. “Sommige personeelsleden zijn bang en willen enkel anoniem getuigen. Er is sprake van angstcultuur, een slechte sfeer. Mensen worden bedreigd en tegen elkaar opgezet. Er zijn zware spanningen in deze stadsschool. Het lijkt mij logisch dat er daar in de gemeenteraad vragen over gesteld worden en dat de onderwijsschepen optreedt. Het is veelbetekenend dat de vaste benoeming van de directie uitgesteld is.”

Directeur aangedaan

Anthony Strubbe, de directeur van de SNT, reageert zelf verrast op de klacht. “Ik val uit de lucht over die klacht bij het arbeidsauditoraat en hoop snel inzage te kunnen krijgen in dit dossier. Ik ben uiteraard enorm aangedaan om dit te vernemen. En dan nog op via een anonieme mail! Het is moeilijk om je te verdedigen, als je niet weet wat je wordt aangewreven…”

“Ik wens zelf transparantie in dit dossier, want ik zet mij in voor het welzijn van alle medewerkers” – Anthony Strubbe (Directeur SNT)

“Ik ben zelf vragende partij naar welzijnsbevragingen die de zaken kunnen objectveren. Uit de eerste tussentijdse resultaten van die rondvraag bleek dat 84 procent van de personeelsleden blij zijn om voor SNT te werken. Het is wachten op het uiteindelijke rapport, maar na twee jaar hard werken voor SNT en voor onze cursisten we hebben een recordaantal inschrijvingen doet het mij natuurlijk wel pijn dat enkele anonieme individuen zulke zaken verspreiden. Ik wens zelf transparantie en openheid in dit dossier. Want het welzijn van alle medewerkers is iets waar ik hard op inzet”, aldus nog Strubbe.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier