Anderstalige nieuwkomers worden ondergedompeld in taalbad Nederlands

OKAN-leerkracht Annelore Coffyn begon met 8 leerlingen, terwijl er nu al een 20-tal zijn waarvan ruim de helft uit Afghanistan. © (Foto EG)
Redactie KW

Sinds 1 september kunnen leerlingen binnen de Sint Maartens Scholen Ieper (SMSI) OKAN volgen. OKAN staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers. In deze klas worden minderjarige jongeren die nieuw zijn in België verwelkomd. De OKAN-klas wordt ingericht in de Heilige Familie, één van de vijf scholen van de scholengemeenschap. Gedurende één jaar krijgen anderstalige nieuwkomers er een intensief taalbad Nederlands.

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V is heel tevreden met dit nieuwe OKAN-aanbod in de Westhoek. “Begin dit jaar nog pleitte ik er in de commissie onderwijs voor om ook OKAN-klassen in de Westhoek te organiseren. Het aantal kinderen met thuistaal niet-Nederlands stijgt ook in onze steden en gemeenten in de Westhoek jaar na jaar. Scholen in landelijke gebieden hebben doorgaans een kleiner leerlingenaantal, maar ze hebben uiteraard ook de nodige uitdagingen door de steeds diverser wordende leerlingengroep. Ondanks heel competente leerkrachten en bekwame vrijwilligers komen ze steeds vaker in de problemen”, stelt Loes Vandromme. “De druk op de werkvloer verhoogt keer op keer. Leerkrachten en schoolteams die deze thematiek met veel enthousiasme willen oppakken botsen op hun grenzen omdat ze niet kunnen beschikken over de nodige extra middelen. Met het inrichten van deze OKAN-klassen in Ieper wordt alvast tegemoetgekomen aan een reële nood”, aldus het parlementslid.

Diversiteit en verrijking

De OKAN-klas in SMSI bestaat op dit moment uit 20 leerlingen tussen 12 en 17 jaar, 6 meisjes en 14 jongens van Afghaanse, Palestijnse, Togolese, Eritrese, Georgische, Somalische en Spaanse origine. “Het inrichten van OKAN sluit naadloos aan bij de nadruk die we leggen op zorg in ons pedagogisch project: we geloven in gelijke onderwijskansen voor elke jongere – ook de anderstalige jongere,” vertelt Hans Debel, directeur van de Heilige Familie. “De aanwezigheid van deze OKAN-leerlingen vormt een verrijking voor onze school. Met OKAN brengen we het samenleven in diversiteit in de praktijk. We streven daarom bewust integratie na.”

“We merken dat er ook in de Westhoek meer en meer jongeren toekomen met een migratieachtergrond. Vanuit onze scholengemeenschap vinden we het dan ook heel belangrijk om ook deze jongeren warm te onthalen en hen te helpen zo snel mogelijk te integreren in onze samenleving. De basis hiervoor is uiteraard het aanleren van het Nederlands,” zegt Matthias Archie, algemeen directeur van SMSI.

Dieter De Praitere, adjunct-directeur Heilige Familie: “Het is hartverwarmend te zien hoe deze jongeren op korte tijd hun plek gevonden hebben in onze school. Ze zeggen ons goeiedag, wuiven spontaan en zijn blij dat je een babbeltje met hen slaat. Een team van gemotiveerde collega’s doet er alles aan om hen zoveel mogelijk te doen proeven van onze schoolcultuur. Zo beleefden onze OKAN-jongeren onlangs nog een fantastische sportdag en maakten ze kennis met hun meters en peters, stuk voor stuk geëngageerde HFI-leerlingen die hun het warm gevoel willen geven dat elke jongere verdient.”

OKAN is een veilige plek

Jamil (17) is sinds kort in België en verblijft in het centrum van Fedasil in Poelkapelle. “In OKAN voel ik me welkom. Ik leer de taal en de gewoontes om de mensen in België te begrijpen,” vertelt Jamil.

“De OKAN-leerlingen sluiten aan bij de gewone werking van de school. De lestijden en de pauzes zijn gelijklopend, ze nemen deel aan middagactiviteiten zoals de Drumband, sport, enzomeer. We proberen heel vaak samen te werken met leerlingen uit het regulier onderwijs. We hebben een meter- en peterschap met leerlingen uit het regulier onderwijs. Op die manier wordt er gewerkt aan de nieuwe eindtermen rond diversiteit bij alle leerlingen. Aan de andere kant vinden OKAN-leerlingen het erg verrijkend hun Nederlands te kunnen oefenen met Belgische leeftijdsgenoten. We merken dat deze werkwijze de integratie van de OKAN-leerlingen sterk bevordert,” laat OKAN-coördinator Stephanie Bossu weten. “We willen binnen OKAN SMSI Ieper voor een zo volledig mogelijke integratie van de OKAN-jongeren gaan.”

Zelfredzaamheid

“Wekelijks volgen de leerlingen 28 uur les. Dat pakket omvat voornamelijk Nederlands, aangevuld met enkele uren beeld, sport en religie. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven. In het begin wordt erg de focus gelegd op de zelfredzaamheid van de leerlingen. De leerlingen ontdekken ons alfabet, we werken met pictogrammen en benoemen voorwerpen die we zien. We besteden veel aandacht aan herhaling. Heel wat lessen worden, samen met OKAN-leerkracht Annelore Coffyn, in co-teaching aangeboden. Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan de verschillende noden. De leerlingen evolueren van absolute nieuwkomer tot iemand die aanspreekbaar is in het Nederlands. Tijdens de laatste fase krijgt het vervolgtraject vorm. Op dat moment volgen de leerlingen een proef- en oriëntatieperiode. De leerlingen doen stage in een richting die aansluit bij hun interesses en hun vaardigheden. Dat kan binnen de Heilige Familie zijn, maar ook in één van de andere SMSI-scholen die samen een breed gamma aan studierichtingen aanbieden. Op die manier worden de leerlingen voorbereid op een vervolgtraject in het regulier onderwijs. Bij hun overstap worden de leerlingen verder begeleid door een vervolgcoach”, besluit Stephanie Bossu. (EG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.