OCMW Roeselare vermindert asielopvang met 33 plaatsen

Schepen en OCMW-voorzitter Bart Wenes samen met Melissa Alaimo enTine Seynaeve van het Team Integratie voor hun centrumhuis voor asielzoekers. (Foto Stefaan Beel) © (Foto Stefaan Beel)
Peter Soete

Het OCMW van Roeselare heeft beslist om de opvangcapaciteit voor asielzoekers met 33 opvangplaatsen te verminderen. Voortaan telt Roeselare nog 90 opvangplaatsen in plaats van 123. Het OCMW dringt aan om de vrijgekomen plaatsen te herbestemmen voor kwetsbare doelgroepen.

“Fedasil, de beheerder van het opvangnetwerk voor asielzoekers, beschikt in België momenteel over 23.000 opvangplaatsen”, schetst de Roeselaarse schepen en OCMW-voorzitter Bart Wenes de situatie. “Dit opvangnetwerk dat aangestuurd wordt door de diensten van staatssecretaris Theo Francken, bestaat uit 57 collectieve opvangplaatsen zoals in Langemark-Poelkapelle en voor de rest uit woonentiteiten die beheerd worden door de LOI’s of Lokale Opvang Initiatieven van de steden en gemeenten.”

“Roeselare heeft sedert 2002 een opvangcapaciteit van 123 opvangplaatsen. In een woning kunnen bijvoorbeeld vier of zes asielzoekers onderdak vinden. Tijdens de asielcrisis van 2015, toen er 44.760 asielaanvragen waren in België, werd de Roeselaarse capaciteit zelfs verhoogd tot 162 opvangplaatsen. Maar dit werd vanaf begin 2016 opnieuw op 123 gebracht.”

Plaatsen afbouwen

“In 2017 vroegen nog 19.688 mensen asiel aan in België en dat zorgde voor een bezetting van 81 % in de collectieve opvangplaatsen en 61 % in de Lokale Opvang Initiatieven over heel België. In Roeselare is er eveneens een bezettingsgraad van 61 % en dat is een bewijs dat de nood minder groot is dan vroeger. Het OCMW heeft dan ook beslist om de stedelijke opvangplaatsen met 33 plaatsen te verminderen tot 90 opvangplaatsen voor asielzoekers.”

“Fedasil heeft al aangekondigd dat men 6.400 plaatsen wil afbouwen waarvan 3.500 bij de steden en gemeenten. Het OCMW van Roeselare wacht dus niet op de federale richtlijnen maar bouwt nu al vrijwillig zijn opvangcapaciteit af.”

Rechten en plichten

“In onze opvangplaatsen worden de laatste twee jaar trouwens enkel personen opgevangen die erkend zijn als asielzoeker of een grote kans maken dat te zijn. Dat heeft tot gevolg dat ze maximum vier maanden in zo’n opvangplaats mogen verblijven. Die bewoners hebben vanaf dan rechten en plichten zoals iedere Belg. Dat betekent dat ze een integratietraject van inburgering, onderwijs, jobinvulling maar ook van zelfstandige huisvesting tot een goed einde moeten brengen. Ons Team Integratie begeleidt die mensen zo goed mogelijk in dat traject.”

Andere bestemming

“Het OCMW heeft wel opvangplaatsen in eigendom maar 2/3 wordt gehuurd op de private markt. En natuurlijk krijgen we federale subsidies maar dat is maar rendabel per gebruikte opvangplaats. Wanneer opvangplaatsen leeg blijven, dekt de minimale subsidie nog niet de huur van het pand. Daarom hebben wij nu al beslist om 33 opvangplaatsen af te stoten want we willen absoluut leegstand vermijden, want dit zou budgettair ten laste komen van het Roeselaarse OCMW.”

“Dat wil niet zeggen dat die 33 opvangplaatsen van de markt verdwijnen. We zullen met de eigenaars in contact treden en hopen hen te overtuigen om die opvangplaatsen ter beschikking te stellen van sociaal kwetsbare mensen in in onze stad die eveneens een acute nood aan huisvesting hebben.”

(PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.