Nieuwjaarsbelasting blijft voor oprispingen zorgen in gemeenteraad

De oppositie vindt een extra belasting in coronatijden onbegrijpelijk.©Foto GV
De oppositie vindt een extra belasting in coronatijden onbegrijpelijk.©Foto GV
Redactie KW

De laatste gemeenteraad van 2020 heeft voor heel wat commotie gezorgd. De oppositie uitte opnieuw haar bezwaren tegen de geplande extra gezins- en bedrijfsbelasting. “We hebben tot zes keer toe gevraagd geen nieuwe belasting te heffen. Maar ons verzoek viel in dovemansoren.”

De gemeenteraad van 16 december maakte de financiële balans op van 2020. Tegelijk werd het meerjarenplan ‘Anzegem Morgen’ bijgestuurd. Daarin is opgenomen dat er vanaf het jaar 2020 een extra gezins- en bedrijfsbelasting geïnd zou worden van 150 euro per gezin, 75 euro voor een eenoudergezin, 100 euro voor een alleenstaande en 100 euro per onderneming. “Wij zijn van in het begin tegen deze belasting geweest en zien de aankoop van Escolys als symbool voor het onbezonnen beleid”, stelt raadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht). “Sinds het begin van de coronacrisis hebben we het bestuur tot zes keer toe gevraagd om geen extra belastingen te innen. Maar ons verzoek viel in dovemansoren. Sommige burgers hebben een vervangingsinkomen, en bovendien is er geen financiële nood bij de gemeente.”

Zachte belasting

Ook coalitiepartij SAMENéén volgde haar schepen van Financiën Johan Delrue en stemde voor de extra belasting. “In ons meerjarenplan staan innovatie en centralisatie centraal”, zegt schepen Delrue. “Het is een bewuste keuze om te investeren in een toekomst die verder reikt dan 2025. Die extra geldinjectie is nodig met het oog op het financieel evenwicht. Wij willen vooruit en volgen het meerjarenplan. We kiezen voor een zachte manier van belasten. Wie een leefloon heeft, moet niet betalen. Het OCMW springt in de bres bij mensen met geldgebrek, en voor wie inkomensverlies leed door corona wordt een regeling uitgewerkt. Maar meer dan tachtig procent van de Anzegemnaren is in deze crisis niet zwaar getroffen.” Hoelang de belasting zal lopen is nog onduidelijk, en zal afhangen van een jaarlijkse evaluatie. “Laat het duidelijk zijn dat we dit niet doen voor ons plezier. Centraliseren, kosten besparen en digitaliseren, dat is het doel. Het gemeentepersoneel ontslaan? Dat weigeren we als bestuur te overwegen.”

“Ondertussen hebben we door de crisis heel wat meer uitgaven moeten doen en liepen we heel wat inkomsten mis”, vult burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) aan.

“Ook de zelfstandigen kwamen we tegemoet door de belasting op drukwerk te halveren. Er zijn sowieso heel wat stijgende facturen zoals de bijdrage voor de brandweer, zone Mira en intercommunales als IMOG. We moeten keuzes maken. Een forfaitaire belasting zoals een milieubelasting was niet aan de orde. We moeten zien dat we wat te bieden hebben als gemeente, en voorkomen dat we in de toekomst door een eventuele fusie worden opgeslorpt.”

Personenbelasting

Ook raadslid en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) was het eens met de extra belasting. “Op voorstel van de oppositie heb ik gevraagd aan onze diensten om de gemeentefinanciën te onderzoeken”, aldus Vaneeckhout. “De conclusie was dat de financiële noden niet geminderd zijn. Sinds de aankondiging van het meerjarenplan zijn de kosten zelfs toegenomen. De communicatie vanuit het gemeentebestuur naar de burgers zou ook beter kunnen, zodat ze begrijpen waarom bepaalde beleidskeuzes gemaakt worden.”

De timing van de nieuwe belasting is, zo net na de feestdagen, op zijn zachtst gezegd ongelukkig te noemen. Dat geeft ook schepen van Armoede en Welzijn Davy Demets (Inzet) toe, al benadrukt hij dat het niet anders kon. “Normaal gezien was de inning in juni gepland. Door de coronacrisis werd dit met een half jaar verschoven. Achteraf gezien hadden we misschien beter de personenbelasting opgetrokken, dan was de belasting inkomensgerelateerd.” (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.