"Het vorige beleidsplan dateert uit de periode 2011-2018. De nieuwe strategie biedt een kader om hierop verder te bouwen", verduidelijkt voorzitter Claude Croes. "Het toerisme in de Leiestreek is met zijn jaarlijkse omzet van 120 miljoen euro een belangrijke economische sector en zorgt voor 1.800 voltijdse jobs. In 2017 noteerde de regio 561....

"Het vorige beleidsplan dateert uit de periode 2011-2018. De nieuwe strategie biedt een kader om hierop verder te bouwen", verduidelijkt voorzitter Claude Croes. "Het toerisme in de Leiestreek is met zijn jaarlijkse omzet van 120 miljoen euro een belangrijke economische sector en zorgt voor 1.800 voltijdse jobs. In 2017 noteerde de regio 561.170 overnachtingen. België blijft met 54 procent de belangrijkste speler, gevolgd door Nederland (13%) en Duitsland (12%). Het aantal dagjestoeristen schatten we voor 2017 op anderhalf miljoen, evenveel als het aantal recreatieve fietsers die gebruik maakten van het fietsnetwerk."De ambitie voor de Leiestreek is duidelijk. De regio wil op de toeristische kaart staan. "Onze streek staat gekend als een dynamische en creatieve regio", gaat Claude verder. "De eigenschappen die dit imago onderbouwen zijn in ons DNA verankerd: creatief, ondernemend, verrassend, actief en verleidelijk. Alle inwoners van de Leiestreek vinden in de onmiddellijke omgeving van hun woonplaats een kwalitatief aanbod op vlak van recreatie. Een gezonde mix tussen vakantie- en zakentoerisme zorgt voor een welvarende regio."De specifieke lange termijndoelstellingen zijn niet min: 20 procent meer overnachtingen, 85 procent tevredenheidsgraad, 90 procent van de inwoners moet het recreatieve aanbod van de regio kennen, meer mogelijkheden op vlak van openluchtrecreatie, meer groen dicht bij huis en nog meer comfort en beleving voor fietsers.De strategie rust verder op drie grote pijlers: ontwikkeling van de streek voor een korte, verrassende en verleidelijke bestemming, recreatie in zowel de stedelijke assen als meer landelijk gebied en het aspect 'duurzaamheid' ten allen tijde bewaren.(PPW)